Evropské granty

CEF Telecom ERN RITA Core Services IT Helpdesk

Kód: INEA/CEF/ICT/A2017/1529318
Stav: Ukončené

Název projektu: CEF Telecom ERN RITA Core Services IT Helpdesk

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Rozpočet projektu: celkem 166 560, 48 EUR, z toho pro VFN 71 690,00 EUR, povinné spolufinancování z vlastních zdrojů ve výši 25 % bude zajištěno ze strany koordinátora projektu
Garant projektu (pracoviště): Klinika dětského a dorostového lékařství
Registrační číslo projektu: INEA/CEF/ICT/A2017/1529318

Stručný obsah projektu:

Projekt je podpořen v rámci v rámci výzvy CEF TELECOM 2018 programu Connecting Europe Facility (CEF) – oblasti transevropské telekomunikační sítě řízeného Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

VFN se na projektu podílí jako jediný spolupříjemce, hlavním řešitelem v ČR je prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. z Kliniky dětského a dorostového lékařství. Koordinátorem projektu je Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust (NUTH) z Velké Británie.

Cílem projektu je koordinace medicínských, organizačních a technických aspektů projektu mezinárodních virtuálních konzultací pacientů se vzácnými chorobami ve spektru ERN RITA. V rámci projektu bude financováno vytvoření a roční působení helpdesku pro optimální nastavení fungování aplikací ERN Collaborative Platform (ECP) a Clinical Patient Management System (CPMS). Pracovníci helpdesku budou k dispozici pro celou členskou základnu ERN RITA (aktuálně se jedná o 24 partnerů z 10 členských států EU).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!