Evropské granty

CLinical impact through AI-assisted MS care – CLAIMS

Kód: 101112153
Stav: Probíhající

Název projektu: CLinical impact through AI-assisted MS care – CLAIMS

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2023
Datum ukončení realizace projektu: 31. 5. 2027
Rozpočet projektu: Celkem 4 783 843.75 EUR, z toho pro VFN 503 750.00 EUR
Garant projektu: Neurologická klinika, doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Registrační číslo projektu: 101112153

Stručný obsah projektu:

Projekt byl podpořen z programu EU Horizon EUROPE v rámci grantů Innovative Health Initiative Joint Undertaking (Partnerství veřejného a soukromého sektoru).

Projekt bude realizovat mezinárodní konsorcium zahrnující 15 subjektů veřejného i soukromého sektoru (koordinátorem projektu je Univerzita Charité – Berlín, Německo, hlavním partnerem je firma Icometrix – Leuven, Belgie).

V rámci konsorcia se bude na projektu podílet 6 evropských klinických akademických center (včetně RS centra ve VFN) spolu s komerčními subjekty, které se budou spolupodílet na financování projektu.

Cílem projektu je vývoj icompanion web platformy, která by měla integrovat MR data (výsledky volumetrické analýzy = icobrain), data vložená pacientem přes aplikaci (icompanion app) + data, která tam může vložit klinik. MR data budou zasílána přes rozhraní icobridge. Webová platforma by pak měla klinikovi umožnit všechna tato data prohlížet v reálném čase.

 Projekt zahrnuje 2 části: 

  1. retrospektivní – zpětné využití dat k modelování průběhu MR změn a vývoji nových MR analytických softwarů. Za VFN se předpokládá zaslání již nasbíraných dat od cca 3000 pacientů s roztroušenou sklerózou (klinická data, OCT, MR skeny).
  2. prospektivní část – sledování pacientů v rutinní klinické praxi (pravidelná MR vyšetření, klinické testy, OCT) pacienti budou současně monitorovaní prostřednictvím mobilní aplikace. Součástí studie nebude testování žádných léků. Předpokládáme zařazení 100-150 pacientů z RS centra VFN.

Podrobnější informace o projektu: www.claims.ms

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!