Evropské granty

Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

Kód: CZ.1.07/2.4.00/31.0020
Stav: Ukončené

Název projektu: Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2014
Rozpočet pro VFN: 1 820 750 Kč
Garant projektu (pracoviště): Onkologická klinika VFN v Praze

Stručný obsah projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. Koordinátorem projektu je Masarykova univerzita. VFN bude jedním z 11 partnerů projektu (dalšími partnery jsou Masarykův onkologický ústav, Thomayerova nemocnice, FN Olomouc, Krajská zdravotní, a.s., FN Plzeň, Krajská nemocnice Liberec, FN Ostrava, FN Hradec Králové, FN Motol, Nemocnice Jihlava).

Cílovou skupinou projektu jsou odborní pracovníci zdravotnických zařízení (zejména komplexních onkologických center), akademičtí pracovníci VŠ (působící mimo NUTS 2 Hl.m. Praha) a dále postgraduální studenti lékařských oborů, zejména oboru onkologie (studující mimo NUTS 2 Hl. m. Praha).

Cílem projektu je rozšířit odborné dovednosti akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů, a posílit jejich vzájemnou odbornou komunikaci. V rámci projektu bude vybudována sdílená informační výuková platforma pro propojení komplexních onkologických center a vysokých škol pomocí moderních informačních nástrojů, které zajistí dlouhodobou udržitelnost ustavených partnerství i po skončení projektu. Konkrétně se bude jednat o vybudování centrální interaktivní aplikace a společného datového referenčního skladu propojeného s lokálními aplikacemi realizovanými v jednotlivých centrech. Centrální aplikace bude zpřístupňovat relevantní, cílové skupině dosud nedostupné informace o protinádorové péči a jejích výsledcích přímo z informačních zdrojů zdravotnických zařízení.

Realizace projektu je plánována na 24 měsíců.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!