Evropské granty

Ekomobilita ve VFN

Kód: 5220300151
Stav: Ukončené

Název projektu: Ekomobilita ve VFN

Datum zahájení realizace projektu: 1. 12. 2022
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023
Rozpočet projektu – dotace pro VFN: 3 576 000 Kč (ze základu pro stanovení podpory ve výši: 7 152 000 Kč)
Garant projektu (pracoviště): Technicko-provozní úsek VFN (Odbor dopravních služeb)
Registrační číslo projektu: 5220300151

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zajištění transportů v areálech VFN s využitím moderních technologií s minimálním dopadem na životní prostředí, při současné minimalizaci nákladů na provoz a opravy vozidel.

Vzhledem k nezbytné obnově vozového parku (s ohledem na snížení emisí v centru Prahy) plánuje VFN z projektu pořízení 8 elektromobilů – vozidel typu N1 a 2 dobíjecích stanic (vozidla se budou dobíjet v areálu nemocnice).

Stará vozidla budou nahrazena bezemisními elektrickými vozidly kategorie N1 (nákladní do 3,5 tun). V této souvislosti bude z provozu vyřazeno šest vozidel se spalovacím motorem. Z hlediska rozvážkového způsobu dopravy na krátké vzdálenosti vychází elektromobil pro nemocnici jako nejvýhodnější řešení. 

Vozidla budou denně zajišťovat rozvoz materiálů a léků mezi klinikami VFN. Jedná se o rozvážkový způsob přepravy na krátkou vzdálenost. Jsou plánována jen na tuto činnost, po celou dobu jejich životnosti.  Životnost u tohoto typu vozidel je cca 8 let. Základní výhodou jsou nulové přímé škodlivé emise CO2, NOX při provozování vozidel v centru Prahy. Odpadá nutnost starat se o velké množství součástek a provozních kapalin, které by mohly kontaminovat okolí. Dojde ke snížení hlučnosti. Získáme lepší prostředí pro pacienty i lékaře.

Vozidla a dobíjecí stanice budou zachována ve vlastnictví VFN nejméně tři roky od data dokončení realizace projektu a minimálně po tuto dobu budou aktivně využívána.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!