Evropské granty

Elektromobilita ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Kód: 1191100109
Stav: Ukončené

Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 28. 10. 2021
Rozpočet projektu – dotace pro VFN: 920 000 Kč
Garant projektu (pracoviště): Technicko-provozní úsek VFN, Odbor dopravních služeb
Registrační číslo projektu: 1191100109

Projekt je spolufinancován z Národního programu Životní prostředí
v rámci výzvy NPŽP 11/2019–5.2 A Podpora alternativních způsobů dopravy.

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zajištění transportů v areálech VFN s využitím moderních technologií s minimálním dopadem na životní prostředí, při současné minimalizaci nákladů na provoz a opravy vozidel.

Předmětem projektu je pořízení dvou vozidel s pohonem elektro kategorie N1 a dvou chytrých dobíjecích stanic pro VFN v Praze. Nově pořízená vozidla budou využívána při přepravě prádla, výživ, léků a ostatního materiálu mezi budovami nemocnice. Vozidla se budou dobíjet přímo v areálu nemocnice.

Realizace projektu přispěje ke snížení emisní zátěže z automobilové dopravy a osvětě v rámci využívání alternativních pohonů v automobilové dopravě.

Z hlediska rozvážkového způsobu dopravy na krátké vzdálenosti vychází elektromobil
pro nemocnici jako nejvýhodnější řešení.

Výhodami jsou:

  • tichý chod vozidla, hladká akcelerace nepřerušovaná řazením, vozidlo nemá klasickou převodovku, ale jen redukční převod z elektromotoru na kola;
  • nulové emise, což je v dnešní době v centru Prahy velkým přínosem;
  • levnější provoz, vozidla se budou dobíjet přímo v areálu VFN;

Mezi další výhody finančního rázu patří i to, že se s elektromobilem dá v současné době parkovat zdarma v pražských modrých a fialových zónách pro rezidentní a smíšené parkování.

Elektromobily se také obejdou bez dálniční známky, neplatí silniční daň. Z hlediska servisu u nich odpadají výměny oleje, déle vydrží brzdy, protože se častěji brzdí rekuperací, tedy elektromotorem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!