Evropské granty

Modernizace a obnova přístroj. vyb. spec. pracovišť KOS VFN v Praze

Kód: CZ.1.06/3.2.01/01.00074
Stav: Ukončené

Název projektu: Modernizace a obnova přístroj. vybavení spec. pracovišť komplexní onkologické skupiny VFN v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2009
Rozpočet projektu: 64 950 000 Kč
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 1. výzvy Integrovaného operačního programu – oblast intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví téměř 65 milionů korun na realizaci projektu „Modernizace a obnova přístroj. vybavení spec. pracovišť komplexní onkologické skupiny VFN v Praze“,  reg. č.  CZ.1.06/3.2.01/01.00074. Cílem projektu je obnova a modernizace zdravotnických přístrojů a jejich příslušenství pro zajištění standardu úrovně zdravotní péče pro onkologické pacienty.

Z prostředků projektu budou pořízeny tyto přístroje:

  • brachyterapeutický přístroj,
  • RTG přístroj s C-ramenem,
  • CT simulátor,
  • skener magnetické rezonance 1.5 T.

Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na udržení a zvýšení úrovně kvality péče o pacienty s onkologickým onemocněním léčené ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a povede ke zvýšení efektivity poskytování zdravotní péče prostřednictvím využívaných technologií. Projekt je přímým a jednoznačným přínosem pro modernizaci existující infrastruktury sloužící přímo a pouze k péči o zdraví obyvatel, přičemž včasná diagnostika a účinná léčba onkologických onemocnění je jednoznačným přínosem pro zdraví a zvýšení kvality života pacientů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!