Evropské granty

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra VFN v Praze

Kód: CZ.1.06/3.2.01/05.06553
Stav: Ukončené

Název projektu: Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra VFN v Praze

Datum zahájení projektu: 15. 6. 2010
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2012
Rozpočet projektu: 75 127 000 Kč
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v letošním roce v rámci 5. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví,  podporované aktivity – 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí, více než 54 milionů korun na realizaci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra VFN v Praze“,  reg. č. CZ.1.06/3.2.01/05.06553. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkový rozpočet projektu přesahuje 75 mil. Kč a z vlastních zdrojů bude hradit Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přes 21 mil. Kč.

Komplexní kardiovaskulární centrum VFN v Praze je superspecializovaným pracovištěm zajišťujícím péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním a hlavním cílem projektu je  zajistit prostřednictvím modernizace a obnovy přístrojového vybavení centra dostupnost a kvalitu standardizované zdravotní péče o pacienty, kteří trpí chorobami jakou jsou např. s ateroskleróza a diabetes mellitus. Tyto choroby mají rozhodující dopad na zdraví a délku života obyvatelstva. Každé zlepšení tak bude mít velký celospolečenský přínos. Nákupem  Angio CT a Angiografické linky, které budou pořízeny z finančních prostředků v rámci projektu, bude dosaženo 100%tní úrovně standardu vybavenosti uvedeného specializovaného pracoviště.

Projekt tak umožní dosáhnout maximální možné úrovně diagnostiky a terapie, zvýší možnosti výzkumu u kardiovaskulárních  chorob a  přispěje ke snížení morbidity a mortality a zvýšení kvality života obyvatel. Pořízením nových přístrojů dojde jednoznačně ke zlepšení komplexní péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!