Evropské granty

Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro potřeby Iktového centra VFN v Praze

Kód: CZ.1.06/3.2.01/08.07625
Stav: Ukončené

Název projektu: Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro potřeby Iktového centra VFN v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2012

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2013

Rozpočet: 25 907 101,82 Kč

Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zahájila dne 1. ledna 2012 realizaci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro potřeby Iktového centra VFN v Praze“, registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/08.07625. Na realizaci projektu získala VFN téměř 11 milionů korun v rámci 8. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví, podporované aktivity – 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Do projektu, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, bude VFN v Praze investovat z vlastních zdrojů dalších více než 14 miliónů korun.

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a kvalitu standardizované zdravotní péče o pacienty v oblasti cévních mozkových příhod. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra VFN v Praze. Z finančních prostředků projektu tak budou za téměř 25 mil. Kč pořízeny multidetektorový CT, přístroj pro řízenou mírnou hypotermii, biochemický analyzátor, transkraniální ultrazvuk, ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování kontrastní látkou a 2 přístroje pro funkční terapii horních končetin.

Projekt přispěje ke zdokonalení diagnostického zázemí a obnově zastaralých a poruchových přístrojů za moderní a umožní rovněž významné zlepšení léčebných výsledků, rozšíření terapeutických možností a zdokonalení rehabilitačních postupů. Zároveň nabízí výjimečnou příležitost k významné obnově a rozšíření přístrojového vybavení Iktového centra VFN v Praze, které v tomto ohledu dosáhne srovnatelné úrovně s významnými iktovými centry Evropské unie.

Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na udržení a zvýšení úrovně kvality péče o pacienty po cévních mozkových příhodách v péči Iktového centra VFN v Praze a povede ke zvýšení efektivity poskytování zdravotní péče prostřednictvím využívaných technologií.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!