Evropské granty

PATHWAYS: PArticipation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector

Kód: 663474 - PATHWAYS
Stav: Ukončené

PATHWAYS: PArticipation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2018
Rozpočet projektu: celkem 1 615 631,66 EUR, z toho pro VFN 75 040 EUR, povinné spolufinancování z vlastních zdrojů VFN ve výši 40%
Garant projektu (pracoviště): Klinika rehabilitačního lékařství
Registrační číslo projektu: 663474 – PATHWAYS

Stručný obsah projektu:

Projekt je podpořen v rámci 3. akčního programu v oblasti zdraví EU (Third Programme of the Union’s action in the field of health (2014-2020). VFN se na projektu podílí jako jeden z členů mezinárodního konsorcia. Koordinátorem projektu je Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta INNCB z Itálie (reprezentována paní Matilde Leonardi). Celkem se na projektu podílí 12 evropských zemí.

Jedná se o vědecko-výzkumný projekt z oblasti zdravotní, předpracovní a pracovní rehabilitaci s cílem zaměstnanost pacientů chronicky nemocných (osob s disabilitou).

Cílem projektu je vypracovat společné metodiky pro funkční hodnocení chronicky nemocných (osob s disabilitou) k zaměstnávání.

Výsledky projektu budou v ČR využity v oblasti předpracovní a pracovní rehabilitaci.

www.pathwaysproject.eu

leaflet v pdf formátu

PATHWAYS – AIMS and PRELIMINARY RESULTS of the PROJECT 2015-2018

Employment and Chronic Conditions International Conference, 20th March 2018, 9.30 – 12.30, European Parliament, Bruxelles:

Final Policy Recommendations:

Special Issue on the International Journal of Enironmental Research an Public Health:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!