Evropské granty

Posílení kybernetické bezpečnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Kód: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_054/0007984
Stav: Probíhající

Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2023
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2025
Rozpočet: 98 010 000 Kč (včetně DPH financovaného z rozpočtu VFN ve výši 21 %)
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Registrační číslo: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_054/0007984

Stručný obsah projektu:

Díky projektu dojde k posílení kybernetické bezpečnosti informačních systémů základní služby v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí vyhlášky. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím nákupu vybraných nástrojů, služeb, bezpečnostních technologií a systémů pro zvýšení kybernetické odolnosti organizací poskytujících zdravotní služby a jejich implementace ve VFN v Praze.

V rámci projektu budou implementována tato opatření:

 • Zvýšení bezpečnosti v oblasti řízení přístupu:
  • řízení privilegovaných účtů,
  • bezpečnostní nastavení operačních a databázových systémů serverů,
  • multifaktorová autentizace uživatelů v AD,
 • Zabezpečení perimetru a síťové infrastruktury:
  • upgrade autentizačního síťového serveru,
  • implementace balanceru s webovým aplikačním filtrem,
  • výměna L2/L3 switche bez podpory,
  • analýza a monitoring síťového provozu.

Rozpočet projektu je celkem 98 010 000 Kč, z toho 81 000 000 Kč bude financováno prostřednictvím Národního plánu obnovy a 17 010 000 Kč z vlastních zdrojů VFN v Praze.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR z výzvy č. 25 (předem definovaný projekt, komponenta 1. 2 Digitální systémy veřejné správy, Investice 3: Kybernetická bezpečnost).

Projekt „Posílení kybernetické bezpečnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze“
je spolufinancován Evropskou unií NextGeneration EU.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!