Evropské granty

Příprava projektu pro Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží

Kód: NDJ-066-21697
Stav: Ukončené

Název projektu: Příprava projektu pro Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží

Kód dimenze: NDJ-066-21697
Číslo projektu: 041
Rozpočet projektu: 196 350 Kč, z toho výše poskytnuté dotace: 6 360 EUR
Datum zahájení projektu: 15.8.2007
Datum ukončení projektu: 15.12.2007
Řešitel: MUDr. Daniela Marková, Klinika dětského a dorostového lékařství
Role VFN v projektu: žadatel

Cíl projektu:

Příprava projektu „Vytvoření Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží“ plánovaného k předložení v rámci 3. výzvy Finančních mechanismů EHP a Norska, tj. zabezpečení zpracování Studie proveditelnosti a Technické dokumentace související s realizací předmětného projektu. Vzniklé Centrum  komplexní péče pro děti s perinatální zátěží poskytne těmto dětem vysoce specializovanou komplexní péči diagnostickou i terapeutickou, čímž přispěje ke zlepšení jejich adaptace a socializace s cílem dosažení co nejvyšší kvality života.

Klíčové aktivity projektu:

  • Výběr firmy odpovědné za zpracování studie proveditelnosti komplexního projektového záměru.
  • Výběr firmy odpovědné za zpracování technické dokumentace související s plánovanými rekonstrukčními a stavebními pracemi v objektu „Dětský areál Karlov“, Praha 2.

Výstupy projektu:

  • Studie proveditelnosti
  • Technická dokumentace

Fond na přípravu projektů je specifická forma grantové pomoci poskytovaná, na základě čl. 8 a Přílohy C Memorand o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Z Fondu na přípravu projektů budou poskytovány granty na přípravu a podporu perspektivních projektových záměrů a komplexních projektových témat, přípravu relevantních dokumentů nutných pro zpracování žádostí o grant, na podporu inovačních přístupů a zakládání nových partnerství s cílem vytvoření kvalitních projektů.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!