Evropské granty

Provoz dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze II

Kód: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016490
Stav: Ukončené

Název projektu: Provoz dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze II

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2022
Rozpočet projektu: 2 537 800 Kč
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016490
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Partner projektu: Ústav hematologie a krevní transfúze

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci Výzvy č. 103 Operačního programu Zaměstnanost finanční prostředky na projekt „Provoz dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze II“, který navazuje přímo na identický projekt, jehož realizace byla ukončena v únoru 2020.

V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti – dětská skupina ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce, tedy je zaměstnancem VFN případně zaměstnancem partnera projektu ÚHKT (https://www.uhkt.cz/).

Zajištěním služeb péče o děti v místě realizace zaměstnání rodičů tak umožní VFN maximálně sladit jejich soukromý a pracovní život. Díky projektu se zlepší podmínky pro zaměstnanost osob pečujících o děti a bude tím umožněno osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny jednodušší setrvání na trhu práce.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!