Evropské granty

Provoz dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Kód: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008643
Stav: Ukončené

Název projektu: Provoz dětské skupiny ve všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020
Rozpočet projektu: 4 248 516,00 Kč
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008643
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Partner projektu: Ústav hematologie a krevní transfúze

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci Výzvy č. 74 Operačního programu Zaměstnanost finanční prostředky na realizaci projektu „Provoz dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze“. Jednou z podmínek pro přidělení prostředků bylo získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zápisem do evidence poskytovatelů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti – dětská skupina ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce, tedy je zaměstnancem VFN případně zaměstnancem partnera projektu ÚHKT (https://www.uhkt.cz/).  

Zajištěním služeb péče o děti v místě realizace zaměstnání rodičů tak umožní VFN maximálně sladit jejich soukromý a pracovní život. Díky projektu se zlepší podmínky pro zaměstnanost osob pečujících o děti a bude tím umožněno osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny jednodušší setrvání na trhu práce.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!