Evropské granty

Školka pro děti zaměstnanců ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Kód: CZ.2.17/2.1.00/34118
Stav: Ukončené

Název projektu: Školka pro děti zaměstnanců ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2014
Rozpočet projektu: 7 264 886,64 Kč
Z toho spolufinancování z rozpočtu VFN: 2 361 088,16 Kč
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita finanční prostředky na realizaci projektu „Školka pro děti zaměstnanců ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze“, CZ.2.17/2.1.00/34118. Projekt bude probíhat v období od 1. 5. 2012 do 30. 11. 2014. Samotný provoz školky byl zahájen k 10. 9. 2012.

Cílem projektu „Školka ve VFN v Praze“ je podpora rozvoje služeb péče o děti s cílem sladit pracovní a soukromý život jejich rodičů a podpora pracovního prostředí vstřícného k rodinám zaměstnanců nemocnice (aktivity umožňující návrat na trh práce rodičům pečujícím o děti).

Školka je po dobu trvání financování z OPPA určena pouze zaměstnancům nemocnice. Do školky jsou přednostně zařazovány děti zdravotních sester. V případě nenaplněnosti kapacity školky dětmi sester, jsou ve školce umisťovány i děti ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků, lékařek (lékařů), případně jiných profesních skupin zaměstnanců nemocnice. Do docházky ve školce může být zařazeno dítě, jehož rodič (zaměstnanec VFN) se vrátí zpět do zaměstnání v průběhu čerpání rodičovské dovolené nebo do 1 roku od ukončení rodičovské dovolené. Zároveň musí být splněna podmínka pro stanovený věk dítěte (zpravidla od 3 do 6 let).

Provozní doba školky je upravena tak, aby rodiče mohli své děti umístit do školky dle aktuálního nastavení pracovní doby. Projekt umožňuje denní docházku 24 dětí v jednotřídním provozu v pracovních dnech.

Projekt „Školka ve VFN v Praze“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Na jeho financování se zároveň podílí i vlastními zdroji Všeobecná fakultní nemocnice. Předpokládáme, že i po ukončení čerpání grantu z OPPA bude školka pokračovat v provozu.

Upozornění:

Video nelze poskytnout jiným médiím než České televizi bez souhlasu poskytovatele finanční podpory.V případě nejasností můžete kontaktovat odd. evropských grantů VFN – Pavla.Hruba@vfn.cz.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!