Evropské granty

Školka ve VFN

Kód: CZ.03.01.02/00/22_034/0001350
Stav: Probíhající

Název projektu: Školka ve VFN

Datum zahájení projektu: 1.1.2023
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2024
Rozpočet projektu: 4 539 381,18 Kč
Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/22_034/0001350
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci Výzvy č. 34 Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě – Přehled výzev – www.esfcr.cz Operačního programu Zaměstnanost plus finanční prostředky na projekt „Školka ve VFN“, který navazuje na identický projekt Provoz dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze II, ukončený v únoru 2022.

V rámci projektu je podporován provoz zařízení péče o děti – podnikové dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, která slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce a je tedy zaměstnancem VFN.

Zajištěním služeb péče o děti v místě realizace zaměstnání rodičů tak VFN umožní maximálně sladit jejich soukromý a pracovní život. Díky projektu se zlepší podmínky pro zaměstnanost osob pečujících o děti a bude tím umožněno osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny jednodušší setrvání na trhu práce.

Projekt současně přispěje k udržení a stabilitě stávající dětské skupiny.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!