Evropské granty

Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Kód: CZ.2.17/2.1.00/37035
Stav: Ukončené

Název projektu: Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2015
Rozpočet projektu: 2 272 328,36 Kč
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 7. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita finanční prostředky na realizaci projektu „Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze“ (Školka ve VFN II.), reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37035. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Cílem projektu je ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zachovat provoz školky pro děti zaměstnanců a umožnit tak většímu počtu osob znevýhodněných na trhu práce dlouhodobě pečujících o závislého člena rodiny jednodušší návrat na pracovní trh nebo setrvání na pracovním trhu.

Do Školky ve VFN budou v rámci projektu zařazovány děti zaměstnanců nemocnice všech profesních skupin, kteří se budou chtít vrátit do práce v průběhu čerpání mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD) nebo do dvou let od ukončení MD/RD. Tento přístup významně rozšiřuje okruh cílové skupiny, vzhledem k tomu, že za dobu trvání předchozího projektu mohly být do docházky zařazovány děti rodičů pouze do jednoho roku po jejich návratu do zaměstnání po ukončení RD. Zároveň umožníme zařazovat do docházky děti již od 2 let věku (dosud zpravidla od 3 let věku) a také tím rozšiřujeme cílovou skupinu, která bude moci být do projektu zapojena.

V rámci projektu Školka ve VFN II. bude podpořeno minimálně 24 osob znevýhodněných na trhu práce (jejichž děti budou v období realizace projektu zařazeny do docházky), které budou splňovat podmínku návratu na pracovní trh v průběhu mateřské/rodičovské dovolené nebo do dvou let od ukončení mateřské/rodičovské dovolené. Úspěšně podpořenými osobami budou ty osoby, které budou mít v době zařazení dítěte do školky úvazek u VFN ve výši minimálně 0,2 a které od doby zařazení dítěte do doby jednoho měsíce před termínem předložení závěrečné monitorovací zprávy (tj. do 30. 11. 2015) setrvají v pracovně-právním vztahu u nemocnice minimálně po dobu 3 měsíců. Stejně jako do současné doby musí mít cílová skupina (rodiče na mateřské/rodičovské dovolené nebo vracející se po mateřské/rodičovské dovolené na trh práce) trvalé bydliště v hl. m. Praze nebo se více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy.

Realizací projektu mimo jiné přispějeme ke sladění soukromého a pracovního života cílové skupiny a ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnanců na trhu práce.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!