Evropské granty

Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Kód: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001681
Stav: Ukončené

Název projektu: Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2018
Rozpočet projektu: 3 147 366,00 Kč
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001681
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 36. výzvy Operačního programu Zaměstnanost finanční prostředky na realizaci projektu „Školka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze“.

Hlavním cílem projektu je zajištění služeb péče o děti v místě realizace zaměstnání rodičů a umožnit tak zaměstnancům Všeobecné fakultní nemocnice v Praze maximálně sladit jejich soukromý a pracovní život. Díky projektu zlepšíme podmínky pro zaměstnanost osob pečujících o děti a umožníme tím osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny jednodušší setrvání na trhu práce.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!