Evropské granty

Snížení novorozenecké morbidity

Kód: CZ0110
Stav: Ukončené

Název projektu: Snížení novorozenecké morbidity zkvalitněním systému národní péče o extrémně nezralé novorozence

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2008
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2009  (předpokládané datum)
Rozpočet: 896 067 EUR
Garant projektu (pracoviště): Gynekologicko – porodnická klinika VFN v Praze – oddělení neonatologie

Stručný obsah projektu:

Realizátorem projektu je Nadace Charty 77 a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je jedním z dvanácti partnerů (perinatologických center), kteří se na realizaci projektu podílejí.

Předmětem projektu je nákup resuscitačního vyhřívaného lůžka, přístroje pro umělou plicní ventilaci a pulzního oximetru, a to pro každé z perinatologických center. Cílem projektu je prostřednictvím speciálního přístrojového vybavení, které bude pořízeno z finančních prostředků získaných projektem a spolufinancováním partnerů, dosáhnout zkvalitnění péče o matku a dítě v období po porodu.

Všeobecná fakultní nemocnice se podílí na 1/12 rozpočtu spolufinancováním ve výši 15 %.

Podpořeno z Norského finančního mechanismu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!