Evropské granty

VFN Praha – Bariatrické centrum

Kód: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0017085
Stav: Ukončené

Název projektu: VFN Praha – Bariatrické centrum

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2021
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2023
Rozpočet: 100 000 000 Kč
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0017085

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zřízení dostupného, unikátního a prestižního bariatrického pracoviště se zaměřením na léčbu pacientů se zvláště těžkou obezitou, které bude technologicky vybavené v souladu s nejmodernějšími přístupy v medicíně. Centrum poskytne významné zvětšení spektra poskytované péče o zvláště ohrožené bariatrické pacienty, jejichž kvalita života a zdravotní stav byly v souvislosti s COVID-19 negativně ovlivněny.

Ve spolupráci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) vznikne jedinečné a nezastupitelné centrum nejen pro Prahu a Středočeský kraj, ale i pro celou Českou republiku. Vybudováním centra a jeho moderním vybavením vzniknou i specificky vhodnější podmínky pro případ nutnosti bariérového režimu nejen pro infekce COVID-19, ale i ostatní podobné situace. Centrum bude disponovat možností izolace pacientů a vybavením, které bude limitovat možnost přenosu infekcí mezi pacienty a současně poskytovat maximální ošetřovatelské zázemí jako předpoklad pro těsnější protiinfekční ochranu.

V souladu s memorandem o vzájemné spolupráci při vybudování Centra se VFN bude věnovat interdisciplinární péči o obézní i zvláště obézní pacienty s dalšími komorbiditami, řešení akutních stavů a časné rehabilitaci. Pracoviště IKEM bude zaměřeno na léčbu obezity ve vztahu k transplantacím, pokročilým formám srdečního selhání a dalším intervenčním metodám.

Součástí projektu je kompletní rekonstrukce prostor oddělení metabolické JIP na III. interní klinice, což umožní rozšíření poskytované péče o bariatrické pacienty a pacienty se zvláště těžkou obezitou.

V rámci projektu dojde k obnově přístrojového vybavení s ohledem na specifika bariatrických pacientů na II. chirurgické klinice, III. interní klinice, Gynekologicko-porodnické klinice a Klinice rehabilitačního lékařství.

Rozpočet projektu je celkem 100 000 000 Kč, z toho 70 % bude financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 20 % ze státního rozpočtu ČR a 10 % z vlastních zdrojů VFN v Praze.

Projekt VFN Praha – Bariatrické centrum
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!