Evropské granty

Výzkumné laboratoře nádorů

Kód: CZ.2.16/3.1.00/24509
Stav: Ukončené

Název projektu:   Výzkumné laboratoře nádorů

Projekt realizuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v partnerství s VFN v Praze.

http://www.lf1.cuni.cz/projekty-eu-home

Cílem projektu CZ.2.16/3.1.00/24509 Výzkumné laboratoře nádorů spolufinancovaného z OPPK je v nově zrekonstruovaných prostorech Hlavova ústavu vytvořit Výzkumné laboratoře nádorových onemocnění (VLNO) tak, aby umožnily zkvalitnění a rozšíření výzkumných aktivit ústavu v oblasti zejména nádorových onemocnění.

Projekt bude realizován těmito činnostmi:

 • Zahájení projektu
 • Analýza situace na trhu u požadovaných přístrojů
 • Detailní vyhodnocení technických parametrů těchto zařízení, servisních podmínek i cenových faktorů
 • Výběrové řízení na nákup nových přístrojů
 • Výběr dodavatelů s nejlepšími nabídkami v poměru cena/výkon
 • Pořízení nových přístrojů (Transmisní elektronový mikroskop s fotografickou a digitální kamerou, Fluorescenční mikroskop, Obrazový analyzátor – modul pro cytogenetiku, včetně počítače a monitoru, PCR box, Centrifuga, Elektroforéza + zdroj, Fluorometr, DNA integrovaný centrifugační koncentrátor s vývěvou, Světelný mikroskop s kamerou 2x, Tissue microarray (TMA), Obrazový analyzátor – modul pro světelnou mikroskopii, včetně PC a monitoru,
 • Automat na izolaci DNA a Homogenizátor tkání pro následnou izolaci NK).
 • Instalace těchto nových přístrojů do jednotlivých laboratoří
 • Odzkoušení jejich funkce
 • Propojení se stávajícími přístroji do jednoho funkčního výzkumného celku
 • Proškolení zaměstnanců ústavu v práci s novou technologií
 • Vytvoření funkčně uceleného pracoviště pro výzkum nádorových onemocnění
 • Zkušební provoz.

Realizace projektu probíhá od 1. března 2015 do 30. září 2015.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!