Evropské granty

Vzdělávání – neonatologie

Kód: CZ.2.17/1.1.00/31480
Stav: Ukončené

Název projektu: Stabilizace odborného týmu neonatologického oddělení VFN v Praze pomocí zvýšené kvality dalšího profesního vzdělávání

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2011
Rozpočet: 4 126 167,36 Kč
Garant projektu (pracoviště): Gynekologicko – porodnická klinika VFN v Praze – oddělení neonatologie

Stručný obsah projektu:

Projekt si klade za cíl vytvořit komplexní systém vzdělávání sester a lékařů neonatologického oddělení VFN a jeho realizaci formou kurzů, seminářů, školení a nácviku praktických dovedností.

Součástí projektu budou:

  • kurzy a semináře s pevně daným harmonogramem s aktuálním zapracováním nejnovějších poznatků a trendů v oboru, včetně účasti interních lektorů (pracovníků neonatologického oddělení) na prestižních mezinárodních kongresech v Evropě a USA;
  • praktické vzdělávání pro sestry a začínající lékaře – výcvik na modelu (fantomu) a praktický výcvik při denní praxi u lůžka pacienta;
  • tvorba nových, všem zaměstnancům přístupných metodik formou e-learningových materiálů (výukové filmy, on-line testy a kurzy).

Jednotlivé aktivity jsou rozděleny tak, aby byla pozornost věnována jak zaškolování sester a mladých lékařů, tak aby se i soustavně zvyšovala úroveň všech lékařů pracujících na oddělení. Systém počítá se zapracováním aktuálních poznatků a trendů do praxe na oddělení. Do projektu budou zapojeni všichni lékaři a všechny sestry neonatologického oddělení pracující na oddělení intenzivní a resuscitační péče, na odděleních intermediárních i na odděleních s péčí o zdravé a donošené (fyziologické) novorozence (cca 40 sester a cca 14 lékařů).

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!