Evropské granty

Vzdělávání – revmatologický tým KDDL

Kód: CZ.2.17/1.1.00/31564
Stav: Ukončené

Název projektu: Vzdělávání revmatologického týmu Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2011
Rozpočet: 3 818 790,06 Kč
Garant projektu (pracoviště): Klinika dětského a dorostového lékařství VFN (KDDL) – revmatologie

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zavést na KDDL vzdělávací program v oboru dětské revmatologie srovnatelný se špičkovými zahraničími centry; prostřednictvím zahraničních a tuzemských kurzů a stáží prohloubit vzdělání 28 zaměstnancům KDDL v oboru revmatologické péče a tím zajistit rozvoj komplexně vzdělávacího centra dětské revmatologie pro specializační přípravu lékařů a pracovníků nelékařských zdravotnických profesí.

Součástí projektu jsou následující aktivity:

  • Zlepšení úrovně znalosti odborné angličtiny dle individuálních potřeb jednotlivých členů revmatologického týmu tak, aby bylo umožněno jejich další vzdělávání na zahraničních stážích a pozvanými zahraničními lektory.
  • Příprava vzdělávacího programu pro pracovníky revmatologického týmu (kompletní vzdělávací program) a pro ostatní pracovníky KDDL (praktická a obecná část vzdělávacího programu). Členové revmatologického týmu se v návaznosti na získání akreditace pro vzdělávání v dětské revmatologii stanou školiteli tohoto oboru. Vzdělávací program jim poskytne systematické doplnění teoretických i praktických znalostí v jednotlivých oblastech oboru s důrazem na metodologické aspekty vzdělávání. Obecná a praktická část vzdělávacího programu bude poskytnuta i ostatním pracovníkům, kteří se podílejí na péči o revmatologické pacienty.
  • Vlastní školení a odborná příprava členů revmatologického týmu jako budoucích poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání ve specifických aspektech dětské revmatologie.
  • Školení dalších zdravotnických pracovníku účastnících se na péči o revmatologické pacienty.

E – Learning

Mediální partner projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!