Evropské granty

Zvýšení úrovně vybavení pracovišť KOC ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Kód: CZ.1.06/3.2.01/19.09740
Stav: Ukončené

Název projektu: Zvýšení úrovně vybavení pracovišť KOC ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Rozpočet: 20 470 000 Kč
Realizátor projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zahájila v květnu 2015 realizaci projektu „Zvýšení úrovně vybavení pracovišť KOC ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze“, registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/19.09740. Projekt, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z téměř 45 %, byl podpořen v rámci 19. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví, podporované aktivity – 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení, včetně technického zázemí.

Hlavním cílem projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaných pracovišť Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která jsou součástí Komplexního onkologického centra, a to v souladu se standardy pro komplexní onkologickou péči. V rámci projektu dochází k obnově Digitálního skiaskopicko – skiagrafického systému a k pořízení zcela nového Multifunkčního systému pro endoskopické operování (endoskopický systém pro ORL s navigací).

Projekt přispěje ke zvýšení kvality a možností zobrazovací diagnostiky, ke snížení zbytné zátěže pro onkologicky nemocné pacienty a k výraznému zvýšení efektivity využívaných technologií při poskytování péče onkologickým pacientům.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!