Vzdělávání

Rezidenční místa 2019

Rezidenční místa RM 2019 – Dotace

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejňuje

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2019 pro povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta včetně výše dotace pro rok 2019 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2019, současně zveřejňuje Metodiku pro žadatele o dotaci na rezidenční místa RM 2019 na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech pro rok 2019.

V případě zájmu o rezidenční místa 2019 kontaktujte do 1. 2. 2019 Odbor vzdělávání: johana.poustkova@vfn.cz s těmito údaji:

 • Obor specializačního vzdělávání
 • Počet žádaných rezidenčních míst RM 2019
 • Kontaktní osoba (e-mail + tel.) pro další komunikaci při vyřizování žádosti o RM 2019

Rezidenční místa RM 2019 – Výběrové řízení – LÉKAŘI

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vypisuje dne 8. 7. 2019 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa RM 2019 – lékaři – Program č.2.

Rezidentem se v roce 2019 může stát pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1. 7. 2017 

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na e-mailovou adresu, uvedenou u daného oboru.

Přílohy:

Pediatrie (2. kolo)
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 6. 9. 2019 ve 14:00 hod.
Místo konání výběrového řízení

Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2
sekretariát kliniky

Termín pro podání přihlášky 30. 8. 2019
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: srnsky.pavel@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zařazen do oboru pediatrie po 1. 7. 2017
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Anglický jazyk na komunikační úrovni
 • Zaslání všech požadovaných dokladů
Pediatrie
Počet rezidenčních míst 3
Termín výběrového řízení 30. 7. 2019 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Místo konání výběrového řízení

Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2
sekretariát kliniky

Termín pro podání přihlášky 26. 7. 2019
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: srnsky.pavel@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zařazen do oboru pediatrie po 1. 7. 2017
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Anglický jazyk na komunikační úrovni
 • Zaslání všech požadovaných dokladů
Všeobecné praktické lékařství
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 18. 9. 2019 ve 13:30 hod.
Místo konání výběrového řízení

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Fakultní poliklinika
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2
3. patro – denní místnost sester

Termín pro podání přihlášky 13. 9. 2019
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: milena.mrnkova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zařazen do oboru všeobecné praktické lékařství po 1. 7. 2017
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Zájem o obor
 • Občanská bezúhonnost
 • Zaslání všech požadovaných dokladů

Rezidenční místa RM 2019 – Výběrové řízení – NELÉKAŘI

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vypisuje dne 15. 5. 2019 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa RM 2019 – nelékaři.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru.

Přílohy:

Všeobecná sestra – intenzivní péče (2. kolo)
Počet rezidenčních míst 5
Termín výběrového řízení 22. 7. 2019 v 11:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika anesteziologie, resuscitace a inteznivní medicíny VFN v Praze a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost, budova A6/S1
Termín pro podání přihlášky 19. 7. 2019
Přihlášky zasílat na adresu PhDr. Ondřej Ulrych – Klinika anesteziologoie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN v Praze a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: ondrej.ulrych@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Zařazení do specializačního studia v oboru „Intenzivní péče“,
 • praxe v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny minimálně 1 rok,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • zaslaní všech podkladů dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.,
 • občanská bezúhonnost.
Všeobecná sestra – intenzivní péče
Počet rezidenčních míst 8
Termín výběrového řízení 14. 6. 2019 v 11:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika anesteziologie, resuscitace a inteznivní medicíny VFN v Praze a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost, budova A6/S1
Termín pro podání přihlášky 12. 6. 2019
Přihlášky zasílat na adresu PhDr. Ondřej Ulrych – Klinika anesteziologoie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN v Praze a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: ondrej.ulrych@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Zařazení do specializačního studia v oboru „Intenzivní péče“,
 • praxe v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny minimálně 1 rok,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • zaslaní všech podkladů dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.,
 • občanská bezúhonnost.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!