Vzdělávání

Rezidenční místa 2020

Rezidenční místa RM 2020 – Výběrové řízení – LÉKAŘI

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vypisuje dne 2. 7. 2020 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčního místa v rámci dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa RM 2020 – lékaři – Program č. 2 pro obor Všeobecné praktické lékařství. 

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4. Rezidentem se v roce 2020 může stát pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1. 7. 2017.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na e-mailovou adresu, uvedenou u daného oboru.

Přílohy:

Všeobecné praktické lékařství
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 9. 9. 2020 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Fakultní poliklinika
Karlovo nám. 32, Praha 2,
3. patro – denní místnost sester

Termín pro podání přihlášky 4. 9. 2020
Přihlášky zasílat na adresu Na e-mailovou adresu: milena.mrnkova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty,
 • zařazen do oboru všeobecné praktické lékařství po 1. 7. 2017,
 • dobré komunikační schopnosti,
 • zájem o obor,
 • občanská bezúhonnost,
 • zaslání všech požadovaných dokladů.

Rezidenční místa RM 2020 – Výběrové řízení – NELÉKAŘI

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vypisuje dne 11. 5. 2020 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa RM 2020 – nelékaři v níže uvedených oborech.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru.

Přílohy:

Ošetřovatelská péče v pediatrii – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 6
Termín výběrového řízení 3. 7. 2020 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Gynekologicko-porodnická klinika VFN v Praze a 1. LF UK,
Apolinářská 18, Praha 2,
Seminární místnost neonatologie
Termín pro podání přihlášky 2. 7. 2020
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Michaela Kolářová – Gynekologicko-porodnická klinika VFN v Praze a 1. LF UK,
Neonatologické oddělení,
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: michaela.kolarova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • SŠ vzdělání – všeobecná sestra,
 • zařazení do oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii (nebo podaná přihláška na NCONZO, MZČR),
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Počet rezidenčních míst 6
Termín výběrového řízení 3. 6. 2020 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Gynekologicko-porodnická klinika VFN v Praze a 1. LF UK,
Apolinářská 18, Praha 2,
Seminární místnost neonatologie
Termín pro podání přihlášky 2. 6. 2020
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Michaela Kolářová – Gynekologicko-porodnická klinika VFN v Praze a 1. LF UK,
Neonatologické oddělení,
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: michaela.kolarova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • SŠ vzdělání – všeobecná sestra,
 • zařazení do oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii (nebo podaná přihláška na NCONZO, MZČR),
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Intenzivní péče v pediatrii – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 3. 7. 2020 ve 14:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Gynekologicko-porodnická klinika VFN v Praze a 1. LF UK,
Apolinářská 18, Praha 2,
Seminární místnost neonatologie
Termín pro podání přihlášky 2. 7. 2020
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Michaela Kolářová – Gynekologicko-porodnická klinika VFN v Praze a 1. LF UK,
Neonatologické oddělení,
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: michaela.kolarova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • SŠ vzdělání – všeobecná dětská sestra,
 • zařazení do oboru Intenzivní péče v pediatrii (nebo podaná přihláška na NCONZO, MZČR),
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Intenzivní péče v pediatrii
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 3. 6. 2020 ve 14:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Gynekologicko-porodnická klinika VFN v Praze a 1. LF UK,
Apolinářská 18, Praha 2,
Seminární místnost neonatologie
Termín pro podání přihlášky 2. 6. 2020
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Michaela Kolářová – Gynekologicko-porodnická klinika VFN v Praze a 1. LF UK,
Neonatologické oddělení,
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: michaela.kolarova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • SŠ vzdělání – všeobecná dětská sestra,
 • zařazení do oboru Intenzivní péče v pediatrii (nebo podaná přihláška na NCONZO, MZČR),
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Zdravotní laborant – klinická biochemie
Počet rezidenčních míst 2
Termín výběrového řízení 3. 6. 2020 v 10:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze a 1. LF UK
U Nemocnice 499/2, Praha 2
Seminární místnost ÚLBLD, budova A7, přízemí
Termín pro podání přihlášky 2. 6. 2020
Přihlášky zasílat na adresu Mgr. Veronika Hauerová – Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: veronika.hauerova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Zařazení do oboru „Zdravotní laborant – klinická biochemie“,
 • praxe v oboru klinická biochemie minimálně 2 roky,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Všeobecná sestra – intenzivní péče – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 8
Termín výběrového řízení 2. 7. 2020 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika anesteziologie, resuscitace a inteznivní medicíny VFN v Praze a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost, budova A6/S1
Termín pro podání přihlášky 1. 7. 2020
Přihlášky zasílat na adresu PhDr. Ondřej Ulrych – Klinika anesteziologoie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN v Praze a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: ondrej.ulrych@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Zařazení do oboru „Intenzivní péče“,
 • praxe v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny minimálně 1 rok,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • zaslaní všech podkladů dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.,
 • občanská bezúhonnost.
Všeobecná sestra – intenzivní péče
Počet rezidenčních míst 8
Termín výběrového řízení 4. 6. 2020 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika anesteziologie, resuscitace a inteznivní medicíny VFN v Praze a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost, budova A6/S1
Termín pro podání přihlášky 30. 5. 2020
Přihlášky zasílat na adresu PhDr. Ondřej Ulrych – Klinika anesteziologoie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN v Praze a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: ondrej.ulrych@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Zařazení do oboru „Intenzivní péče“,
 • praxe v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny minimálně 1 rok,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • zaslaní všech podkladů dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.,
 • občanská bezúhonnost.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!