Vzdělávání

Rezidenční místa 2021

Rezidenční místa RM 2021 – Výběrové řízení – LÉKAŘI

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vypisuje dne25. 6. 2021 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa RM 2021 – Program č. 2 – lékaři.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru.

Přílohy:

Pediatrie
Počet rezidenčních míst 3
Termín výběrového řízení 9. 8. 2021 od 9:00 do 12:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK,
Ke Karlovu 2, Praha 2,
4. patro, sekretariát kliniky
Termín pro podání přihlášky 30. 7. 2021
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: srnsky.pavel@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zařazen do oboru pediatrie po 1. 7. 2017
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Anglický jazyk na komunikační úrovni
 • Zaslání všech požadovaných dokladů

Rezidenční místa RM 2021 – Výběrové řízení – NELÉKAŘI

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vypisuje dne 14. 5. 2021 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa RM 2021.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru. 

Přílohy:

Ošetřovatelská péče v pediatrii – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 5
Termín výběrového řízení 8. 7. 2021 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK,
Apolinářská 18, Praha 2,
Seminární místnost neonatologie
Termín pro podání přihlášky 7. 7. 2021
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Michaela Kolářová – Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK,
Neonatologické oddělení,
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: michaela.kolarova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru všeobecná sestra,
 • zařazení do oboru specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii (nebo podaná přihláška na NCONZO Brno),
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Aplikovaná fyzioterapie – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 5
Termín výběrového řízení 28. 7. 2021 ve 13:30 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK,
Albertov 7/2049, Praha 2,
pracovna přednostky, 1. patro
Termín pro podání přihlášky 26. 7. 2021
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: natalie.sebkova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Odborná způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta,
 • motivace uchazeče pro specializační vzdělávání v oboru dotačního programu,
 • zařazení do oboru Fyzioterapeut – aplikovaná fyzioterapie (nebo podaná přihláška na NCONZO Brno),
 • zájem o práci s pacienty interních oborů, zejména kardiologie a angiologie,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Počet rezidenčních míst 8
Termín výběrového řízení 10. 6. 2021 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK,
Apolinářská 18, Praha 2,
Seminární místnost neonatologie
Termín pro podání přihlášky 9. 6. 2021
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Michaela Kolářová – Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK,
Neonatologické oddělení,
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: michaela.kolarova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru všeobecná sestra,
 • zařazení do oboru specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii (nebo podaná přihláška na NCONZO Brno),
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Intenzivní péče
Počet rezidenčních míst 10
Termín výběrového řízení 8. 6. 2021 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika anesteziologie, resuscitace a inteznivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost, budova A6/S1
Termín pro podání přihlášky 4. 6. 2021
Přihlášky zasílat na adresu PhDr. Ondřej Ulrych – Klinika anesteziologoie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: ondrej.ulrych@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Zařazení do oboru „Intenzivní péče“,
 • praxe v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny minimálně 1 rok,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • zaslaní všech podkladů dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.,
 • občanská bezúhonnost.
Aplikovaná fyzioterapie
Počet rezidenčních míst 5
Termín výběrového řízení 10. 6. 2021 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK,
Albertov 7/2049, Praha 2,
pracovna přednostky, 1. patro
Termín pro podání přihlášky 7. 6. 2021
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: natalie.sebkova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Odborná způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta,
 • motivace uchazeče pro specializační vzdělávání v oboru dotačního programu,
 • zařazení do oboru Fyzioterapeut – aplikovaná fyzioterapie (nebo podaná přihláška na NCONZO Brno),
 • zájem o práci s pacienty interních oborů, zejména kardiologie a angiologie,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!