Vzdělávání

Rezidenční místa 2023

 


Rezidenční místa RM 2023 – Výběrové řízení – LÉKAŘI

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“) vypisuje dne 17. 5. 2023 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního Programu č. 2 – Rezidenční místa RM 2023.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru.

Přílohy:

Pediatrie – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 26. 10. 2023 od 9:00 hod.                                         
Místo konání výběrového řízení Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK,
Ke Karlovu 2, Praha 2,
4. patro, sekretariát kliniky
Termín pro podání přihlášky 25. 10. 2023
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: petr.kotatko@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zařazení do oboru pediatrie nebo zaslaná přihláška na MZ
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Anglický jazyk na komunikační úrovni
 • Zaslání všech požadovaných dokladů dle vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. § 4
Dětská a dorostová psychiatrie – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 18. 10. 2023 od 8:15 hod.
Místo konání výběrového řízení Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK,
Ke Karlovu 11, Praha 2,
1. patro, sekretariát kliniky
Termín pro podání přihlášky 16. 10. 2023
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: eva.kitzlerova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zájem o zařazení do oboru dětská a dorostová psychiatrie
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Anglický jazyk slovem i písmem
Pediatrie
Počet rezidenčních míst 3
Termín výběrového řízení 12. 6. 2023 od 9:00 hod.                                         
Místo konání výběrového řízení Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK,
Ke Karlovu 2, Praha 2,
4. patro, sekretariát kliniky
Termín pro podání přihlášky 9. 6. 2023
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: petr.kotatko@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zařazen do oboru pediatrie (nebo podaná přihláška na MZ)
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Anglický jazyk na komunikační úrovni
 • Zaslání všech požadovaných dokladů dle vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. § 4
Dětská a dorostová psychiatrie
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 29. 6. 2023 od 8:15 do 9:30 hod.
Místo konání výběrového řízení Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK,
Ke Karlovu 11, Praha 2,
1. patro, sekretariát kliniky
Termín pro podání přihlášky 26. 6. 2023
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: eva.kitzlerova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zájem o zařazení do oboru dětská a dorostová psychiatrie
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Anglický jazyk slovem i písmem

 


Rezidenční místa RMN 2023 – Výběrové řízení – NELÉKAŘI

V souladu s ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb. a vyhláškou č. 186/2009 Sb., vypisuje dne 12. 6. 2023 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa RMN 2023 v níže uvedených oborech.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru. 

Přílohy:

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 15. 8. 2023 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie VFN a 1. LF UK,
Apolinářská 18, Praha 2,
Seminární místnost neonatologie
Termín pro podání přihlášky 14. 8. 2023
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Michaela Kolářová – Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie VFN a 1. LF UK,
Neonatologické oddělení,
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: michaela.kolarova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • SŠ, VOŠ, Bc. vzdělání v oboru dětská sestra,
 • zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (nebo podaná přihláška na NCONZO Brno),
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Intenzivní péče – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 15. 8. 2023 v 11:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost, budova A6/S1
Termín pro podání přihlášky 14. 8. 2023
Přihlášky zasílat na adresu PhDr. Ondřej Ulrych – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: ondrej.ulrych@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • zařazení do oboru „Intenzivní péče“,
 • praxe v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny minimálně 1 rok,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • zaslaní všech podkladů dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.,
 • občanská bezúhonnost.
Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii
Počet rezidenčních míst 3
Termín výběrového řízení 10. 7. 2023 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie VFN a 1. LF UK,
Apolinářská 18, Praha 2,
Seminární místnost neonatologie
Termín pro podání přihlášky 7. 7. 2023
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Michaela Kolářová – Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie VFN a 1. LF UK,
Neonatologické oddělení,
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: michaela.kolarova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • SŠ, VOŠ, Bc. vzdělání v oboru dětská sestra,
 • zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (nebo podaná přihláška na NCONZO Brno),
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Zdravotní laborant – klinická biochemie
Počet rezidenčních míst 2
Termín výběrového řízení 4. 7. 2023 v 10:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost ÚLBLD, budova A7, přízemí
Termín pro podání přihlášky 3. 7. 2023
Přihlášky zasílat na adresu Mgr. Veronika Hauerová – Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1 LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: veronika.hauerova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • zařazení do oboru „Zdravotní laborant – klinická biochemie“,
 • praxe v oboru klinická biochemie minimálně 2 roky,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Intenzivní péče 
Počet rezidenčních míst 10
Termín výběrového řízení 10. 7. 2023 v 11:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost, budova A6/S1
Termín pro podání přihlášky 5. 7. 2023
Přihlášky zasílat na adresu PhDr. Ondřej Ulrych – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: ondrej.ulrych@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • zařazení do oboru „Intenzivní péče“,
 • praxe v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny minimálně 1 rok,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • zaslaní všech podkladů dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.,
 • občanská bezúhonnost.
Zdravotní laborant – hematologie a transfúzní služba
Počet rezidenčních míst 2
Termín výběrového řízení 3. 7. 2023 v 10:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK – Centrální hematologické laboratoře,
Karlovo náměstí 32, Praha 2,
Fakultní poliklinika, budova C2 (B), 5. patro, kancelář primáře
Termín pro podání přihlášky 1. 7. 2023
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Kmentová Kristýna – ÚLBLD Centrální hematologické laboratoře,
Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: kristyna.kmentova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • zařazení do oboru „Zdravotní laborant – klinická hematologie a krevní transfuze“,
 • praxe v oboru klinická hematologie nebo krevní transfuze minimálně 1 rok,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!