Vzdělávací akce

Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči

Kód: Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými všeobecná sestra získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro provádění intermitentní katetrizace a katetrizace močového měchýře muže.

 

Cíl kurzu:

Absolvování kurzu poskytuje účastníkům ucelený komplex teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti problematiky a ošetřovatelské péče o pacienta s potřebou intermitentní katetrizace, katetrizace močového měchýře se zaměřením na praktický nácvik autokatetrizace a provádění katetrizace močového měchýře u muže, sestavení plánu ošetřovatelské péče a edukační činnost u katetrizovaného pacienta.

 

Harmonogram kurzu:

Teoretická část – 12 hodin
Praktická část – 12 hodin
Celková délka programu: 3 dny

 

Termíny kurzu v roce 2024:

I. pololetí

20. 03. – 22. 03. 2024 

22. 05. – 24. 05. 2024 

II. pololetí

02. 10. – 04. 10. 2024

27. 11. – 29. 11. 2024

 

Místo konání:

Teoretická část: posluchárna Urologické kliniky VFN, Ke Karlovu 6, 128 00 Praha 2. Praktická část: posluchárna Urologické kliniky VFN, Ke Karlovu 6, 128 00 Praha 2, nácvik katetrizace na anatomických modelech dolních močových cest muže a ženy bude probíhat v posluchárně kliniky.

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Cena kurzu:

5 500 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1 000 Kč

 

Odborní garanti:

prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, MHA – teoretická část
prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. – praktická část
Bc. Jana Roubíčková – praktická část

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

 

PhDr. Jana Endlicherová

OV VFN

Na Bojišti 1

120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova@vfn.cz.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!