Vzdělávací akce

Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči

Kód: Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR
Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými všeobecná sestra získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro provádění intermitentní katetrizace a katetrizace močového měchýře muže. Cílem je získání potřebných vědomostí a dovedností pro všeobecné sestry, které budou provádět edukaci pacienta k autokatetrizaci, praktický nácvik katetrizace u muže i ženy a katetrizaci močového měchýře muže.

 

Cíl kurzu:
Cílem certifikovaného kurzu je příprava nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester) pro speciální úseky činnosti a kompetence, pro které absolventi získávají zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou nutné pro speciální práci všeobecných sester na lůžkových odděleních a v domácí péči. Absolvování kurzu „Intermitentní katetrizace v ošetřovatelské péči“ poskytuje účastníkům ucelený komplex teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti problematiky a ošetřovatelské péče o pacienta s potřebou intermitentní katetrizace, katetrizace močového měchýře se zaměřením na praktický nácvik autokatetrizace a provádění katetrizace močového měchýře u muže, sestavení plánu ošetřovatelské péče a edukační činnost u katetrizovaného pacienta.

 

Harmonogram kurzu:
Teoretická část – 12 hodin – (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Praktická část – 12 hodin – (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Celková délka programu: 3 dny

 

 

Termíny kurzu v 1. pololetí 2019:
20. 03. – 22. 03. 2019
15. 05. – 17. 05. 2019

Termíny kurzu v 2. pololetí 2019:
13.11. – 15.11.. 2019

 

Místo konání:
Teoretická část: Posluchárna Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 6, 128 00 Praha 2.
Praktická část:   Posluchárna Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 6, 128 00 Praha 2, nácvik katetrizace na anatomických modelech dolních močových cest muže a ženy bude probíhat v posluchárně kliniky.

 

Ukončení kurzu:
Kurz je zakončen písemným testem a praktickou zkouškou, při které absolvent prokáže schopnost provést katetrizaci muže a nácvik autokatetrizace na modelech.

 

Cena kurzu:

4 500 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč

Odborní garanti:
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – teoretická část
prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. – praktická část
Olga Krpatová – praktická část

 

Přihlášení:   
Kapacita plánovaných kurzů je nyní naplněna.

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!