Vzdělávací akce

Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů

Kód: Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností nelékařských zdravotnických pracovníků v ošetřování ran a kožních defektů. Nelékařští zdravotničtí pracovníci by měli mít dostatek informací o nových trendech a postupech v péči o rány. Získané vědomosti a dovednosti jim umožní snadnější a efektivnější ošetřování ran a defektů a přispějí ke zlepšení kvality života pacienta. Dovednosti a vědomosti získané v tomto kurzu by měly vést ke snížení počtu komplikací pacientů s ranami a defekty, zkrácení doby jejich hospitalizace a rehospitalizace.

 

Cíl kurzu:

  • připravit všeobecnou sestru, porodní asistentku a zdravotnického záchranáře na samostatné provádění specifických činností, které souvisejí s ošetřovatelskou péčí o pacienty s ranami a defekty.

 

Vstupní požadavky:

  • ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu,
  • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
  • praxe ve zdravotnictví minimálně 2 roky.

 

Harmonogram:

Celková hodinová dotace teoretické i praktické části je 58 hodin.

  • Teorie – 33 hod.
  • Praxe – 25 hod.

 

Termíny kurzu v roce 2023:

02. 10. – 04. 10. 2023 – teoretická část
09. – 11. 10. 2023 – praktická část
24. 10. 2023         – závěrečná zkouška

 

30. 10. – 01. 11. 2023 – teoretická část
06. – 08. 11. 2023 – praktická část
21. 11. 2023         – závěrečná zkouška

 

Místo konání:

Teoretická část: 

Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

 

Praktická část:

I. chirurgická klinika VFN, U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2,

Geriatrická klinika, Londýnská 545, 120 00 Praha 2,

Dermatovenerologická klinika – ambulance pro léčbu ran FP VFN, Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2,

Klinika dětského a dorostového lékařství VFN, Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2

Gynekologicko-porodnická klinika VFN, oddělení neonatologie, Apolinářská 18, 181 28 Praha 2.

 

Ukončení kurzu:

Kurz bude ukončen praktickou zkouškou, při které účastník kurzu provede a zdůvodní ošetření rány u pacienta. Součástí závěrečné zkoušky je prezentace (formou PowerPoint) kazuistiky pacienta s ránou.  

 

Cena:

12 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1 000 Kč

 

Odborní garanti:

Teoretická část
PhDr. Dagmar Škochová, MBA, telefon: 22496 4365,e-mail: dagmar.skochova@vfn.cz

Praktická část
Mgr. Markéta Koutná, Ph.D., telefon: 602 380 189, e-mail: marketa.koutna@vfn.cz

 

Kontakt k přihlášení na akci:

Bc. Jitka Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jitka.endlicherova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.   

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

Bc. Jitka Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1 
120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: jitka.endlicherova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!