Vzdělávací akce

Koordinátor klinického hodnocení léčiv – praktická část

Kód: Koordinátor klinického hodnocení léčiv – praktická část
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Absolvent certifikovaného kurzu získá komplexní vědomosti a dovednosti, potřebné ke kvalitnímu výkonu práce koordinátora klinického hodnocení léčiv.

 

Vstupní požadavky:

Absolvování teoretické části kurzu v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.

 

Termíny kurzu 2023:

01. 12. 2023

07. 12. 2023

18. 12. 2023

 

 

Cena:

1 200 Kč/10 h odborné praxe 

 

Odborný garant:

Mgr. Martina Racková – Oddělení klinického hodnocení

 

Kontakt k přihlášení na akci:

Mgr. Petra Hajšmanová, telefon: 22496 9293, e-mail: petra.hajsmanova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

Mgr. Petra Hajšmanová
OV VFN v Praze
NA Bojišti 1 
120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: petra.hajsmanova@vfn.cz 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!