Vzdělávací akce

Kurz pro porodní asistentky na porodním sále

Kód: Kurz pro porodní asistentky na porodním sále
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Náplní kurzu je získání zvláštní odborné způsobilosti, která rozšíří kompetence porodní asistentky v oblasti vysoce specifické perinatologické péče. Cílem je získání potřebných znalostí, vědomostí a dovedností pro porodní asistentku, které ji opravňují:
• k aplikaci ATB u rodiček s pozitivní detekcí streptokoků skupiny B (GBS) v kultivačním vaginorektálním nálezu, bez indikace lékaře
• k aplikaci systémové a k indikaci epidurální analgezie, včetně obsluhy epidurálního katétru ve spolupráci s lékařem anesteziologem bez indikace lékaře porodníka
• k aktivnímu vedení III. doby porodní pro prevenci nadměrného krvácení, podle doporučeného postupu WHO bez indikace lékaře
• k ošetření porodního poranění až do ruptury perinea 2. stupně s aplikací místního anestetika bez indikace lékaře.

 

Cíl kurzu:

  • cílem certifikovaného kurzu je příprava nelékařských zdravotnických pracovníků (porodních asistentek) pro specifické úseky činností a kompetence, pro které absolventi získávají zvláštní odbornou způsobilost pro práci v oblasti péče o rodící ženu. Po absolvování kurzu budou porodní asistentky schopné vést samostatně porod u tzv. Low Risk těhotné ženy během hospitalizace v porodnických zařízeních.

 

Vstupní požadavky:

Kurz je určen pro porodní asistentky pracující nejméně 5 let na porodním sále.

 

Harmonogram:

Celkový počet vyučovacích hodin v teoretické a praktické části: 65 hodin.

Celková délka programu: 5 měsíců.

 

Termín kurzu v roce 2024:

3. 10. 2024 – 6. 3. 2025

 

Místo konání:

Kurz bude probíhat na Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze a 1. LF UK, porodní sály a učebna praktické výuky s moderními výukovými simulátory pro porodnictví.

 

Cena:

30 000 Kč 

Zaměstnancům VFN nabízíme program za zvýhodněnou cenu.

 

Počet účastníků: 10

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním prihlášky.
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2
nebo elektronicky na: jana.endlicherova@vfn.cz

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!