Vzdělávací akce

Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii

Kód: Kurz pro všeobecné sestry v gastroenterologii a hepatologii
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Kurz je určen:

  • pro všeobecné sestry, které pracují v ambulancích a na lůžkových odděleních gastroenterologie a hepatologie.

Absolvent se v průběhu kurzu seznámí s celou systematickou gastroenterologií, i dalšími příbuznými obory, se kterými onemocnění trávicího traktu a jater souvisí, projde praktickou výukou na endoskopickém pracovišti kliniky, kde připravuje pacienta na vyšetření, asistuje při vyšetření a zajistí ošetřovatelskou péči o pacienta po vyšetření nebo terapeutickém zákroku. Zvláštní zřetel je věnován endoskopii diagnostické i terapeutické, bioptickým metodám, zobrazovacím metodám a funkčnímu vyšetření trávicího traktu.

 

Vstupní požadavky:

  • ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu
  • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

 

Harmonogram:

Teoretická část = 38 hod.

Praktická část = 80 hod., tj. 10 dní.

 

Termín kurzu v roce 2024:

Termíny budou stanoveny podle počtu zájemců.

 

Místo konání:

Teoretická část: probíhá v posluchárně IV. interní kliniky VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2.

Praktická část: probíhá na specializovaných pracovištích IV. interní kliniky VFN

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

  

Cena kurzu: 

10 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1 000 Kč

 

Odborní garanti:

MUDr. Karel Lukáš, CSc., IV. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Irena Pěchoučková, endoskopické oddělení IV. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

 

Kontakt k přihlášení na akci:

Mgr. Petra Vachulková, telefon: 22496 9293, e-mail: petra.vachulkova@vfn.cz

 

Přihlášení:   

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

 

Mgr. Petra Vachulková
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: petra.vachulkova@vfn.cz

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!