Vzdělávací akce

Management a leadership ve zdravotnickém zařízení

Kód: Management a leadership
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR
Kurz je určen  pro vedoucí pracovníky nelékařských zdravotnických povolání
  • seznamuje s taktikami moderního managementu ve zdravotnických zařízeních,
  • seznamuje se strategií managementu lidských zdrojů,
  • definuje specifika personálního managementu, leadershipu a role vedoucího.

 

Harmonogram:
Celková délka kurzu je 96 hodin. Interaktivní výuka probíhá v rozsahu 56 hodin, praxe na pracovišti je v rozsahu 28 hodin a 12 hodin je vyčleněno pro přípravu skupinové závěrečné práce.

 

Termíny kurzu ve 2. pololetí 2018:
Termín bude určen podle počtu zájemců.

 

Místo konání:
Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

 

Způsob ukončení:
Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát MZ ČR s označením „Vedení a řízení pracovníků zdravotnických nelékařských povolání„.

 

Počet kreditů: 50

 

Cena:

 8 500 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 1 000 Kč

Odborný garant:
Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA

 

Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, telefon: 22496 4181, e-mail: eva.widzova(zavinac)vfn.cz

 

Přihlášení:   
Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

Mgr. Eva Widzová
OV VFN v Praze
Bojišti 1 
120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: eva.widzova(zavinac)vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!