Vzdělávací akce

Management a leadership ve zdravotnickém zařízení

Kód: Management a leadership
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR
  • seznamuje s taktikami moderního managementu ve zdravotnických zařízeních,
  • seznamuje se strategií managementu lidských zdrojů,
  • definuje specifika personálního managementu, leadershipu a role vedoucího.

Kurz je určen:

  • pro vedoucí pracovníky nelékařských zdravotnických povolání se zkušeností s vedením týmu,
  • pro pracovníky nelékařských zdravotnických povolání nově jmenované do vedoucích pozic,
  • pro pracovníky nelékařských zdravotnických povolání, kteří jsou připravováni pro pozice vedoucích pracovníků.

 

Harmonogram:

Celková délka kurzu: 58 h

Interaktivní výuka: 31 h (5 pracovních dní)

Praktická část: 15 h

Příprava závěrečné práce: 12 h

 

Termíny kurzu 2024:

Termíny budou stanoveny podle počtu zájemců.

 

Místo konání:

Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Cena:

 10 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1 000 Kč

Odborný garant:

Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA

 

Kontakt k přihlášení na akci:

Mgr. Petra Hajšmanová, telefon: 22496 9293, e-mail: petra.hajsmanova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním prihlašky.

 

Mgr. Petra Hajšmanová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1 
120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: petra.hajsmanova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!