Vzdělávací akce

Management zdravotnictví a leadership pro lékaře

Kód: Management zdravotnictví a leadership pro lékaře
Popis: Odborný kurz pro lékaře

Nabízíme ojedinělý kurz managementu a leadershipu, který je zaměřený na lékaře a jejich specifické potřeby manažera ve zdravotnickém zařízení.

Osvojte si fungující techniky použitelné v každodenní praxi, díky kterým si zjednodušíte práci a zvýšíte efektivitu při řízení svého týmu. Nerozvíjíme jen Vaše manažerské a komunikační dovednosti, ale zaměřujeme se i na posílení emoční inteligence osobnosti manažera s cílem naučit se správně delegovat úkoly, činit správná manažerská rozhodnutí a efektivně pracovat s potenciálem celého týmu i jeho jednotlivých členů. Náš kurz přináší také aktuální informace z oblasti legislativy ve zdravotnictví, přehled o způsobech úhrady zdravotní péče, manažerském účetnictví a nástrojích pro sledování hospodaření kliniky či oddělení.

 

Hlavní témata kurzu:

 • moderní management ve zdravotnickém zařízení, SWOT analýza manažera
 • manažerské styly řízení a vedení
 • time management
 • legislativa ve zdravotnictví, práva a povinnosti pacientů a pojištěnců
 • ekonomika, financování a marketing ve zdravotnictví
 • finanční analýza, zdroje financování
 • strategie vyjednávání, argumentační minimum
 • specifika účinné komunikace ve zdravotnictví

Tento kurz je pořádán dle stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a bude ohodnocen kreditními body.

 

Komu je kurz určen:

 • lékařům všech odborností

 

Odborný garant:

 • prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc., MBA

       náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku

 

Harmonogram kurzu:

 • Délka kurzu: 2 dny
 • Celkový počet vyučovacích hodin: 18

 

Termín kurzu v roce 2024:

 • Termíny budou stanoveny podle počtu zájemců.

 

Místo konání:

 • Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti 1, Praha 2

 

Cena kurzu:

 • 8 000 Kč
 • Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1 900 Kč

 

Kontakt:

 

Storno podmínky: 

Zruší-li klient svou účast 14 kalendářních dnů před zahájením akce, činí výše storno poplatku 100 % stanovené ceny akce (vystavenou fakturu je nutné uhradit). Výjimkou je prokázaná pracovní neschopnosti
klienta v době konání akce či jiné závažné důvody. O výjimkách rozhoduje vedoucí odboru vzdělávání.
Odhlášení z akce je možné pouze písemnou formou na e-mailové adrese: petra.vachulkova@vfn.cz.

 

Kapacita kurzu je omezena na max. 18 osob. Vaše přihlášení na kurz bude potvrzeno e-mailem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!