Vzdělávací akce

Odvykání kouření v ošetřovatelské praxi

Kód: Odvykání kouření v ošetřovatelské praxi
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Tento kurz je určen pro všeobecné sestry, které se v rámci své praxe setkávají s pacienty užívající tabák a mohou je v rámci běžné péče systematicky vést k odvykání kouření.

 

Cíl kurzu:

Cílem tohoto certifikovaného kurzu je poskytnout všeobecným sestrám komplexní teoretická východiska týkající se užívání tabáku a závislosti a vybavit je dovednostmi aplikovat vybrané techniky edukace v odvykání kouření v přímé práci s pacienty, kuřáky tabáku.
Formou praktického nácviku si dále budou moci pod odbornou supervizí lektora vyzkoušet vybrané adiktologické poradenské techniky – orientační zhodnocení stádia motivace a míry závislosti, krátkou intervenci, práci s motivací pacienta, edukaci pacienta o postupech odvykání a prevence relapsu. Absolventi kurzu budou vybaveni komplementárními znalostmi a dovednosti umožňujícími provádět všeobecným sestrám edukaci pacientů užívajících tabák vedoucí k odvykání kouření.

 

Témata kurzu:

  • Užívání tabáku
  • Závislost na tabáku, léčba
  • Odběr kuřácké anamnézy
  • Práce s motivací pacienta

 

Harmonogram kurzu:

Kurz je dvoudenní s celkovým počtem 16 hodin vzdělávání, z toho 10 hodin teoretické výuky a 6 hodin praktického nácviku.

 

Termíny kurzu v roce 2024:

Termín kurzu bude určen podle počtu zájemců.

 

 

Místo konání:

Klinika adiktologie VFN a 1.LF UK v Praze, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

 

Způsob ukončení:

Kurz je zakončen online testem. Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát s platností pro ČR.

 

Cena kurzu: 

3 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 0 Kč

Odborný garant:

Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D.

 

Kontakt pro přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!