Vzdělávací akce

Ošetřování ran a stomií u novorozenců – praktická část

Kód: Ošetřování ran a stomií u novorozenců - praktická část
Popis: Certifikovaný kurz

V rámci akreditace NCO NZO má VFN v Praze udělenu akreditaci pro praktickou část.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Pavla Neradová (pavla.neradova@vfn.cz), neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!