Vzdělávací akce

Ošetřovatelská péče u pacienta po poškození mozku

Kód: Ošetřovatelská péče u pacienta po poškození mozku
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými všeobecná sestra získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro aplikaci ošetřovatelské péče u pacientů po poškození mozku. V kurzu všeobecné sestry získají ucelené informace o plasticitě mozku, klinickém obraze různých typů poškození mozku, terapeutických přístupech a možnostech, o typech a použití kompenzačních pomůcek v nemocniční i domácí péči.

 

Vstupní požadavky:

  • ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu (§62, zákon č. 96/2004 Sb.)
  • odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
  • nejméně 2 roky praxe ve zdravotnictví

 

Cíl certifikovaného kurzu:
Cílem certifikovaného kurzu je připravit všeobecnou sestru na samostatné provádění specifické ošetřovatelské péče u pacienta s poškozením mozku v nemocniční i domácí péči.

 

Harmonogram kurzu:
Celková hodinová dotace je 24 hodin (teoretická část – 10 hodin, praktická část – 14 hodin).

 

Termíny konání v 1. pololetí 2019:

Termín bude určen podle počtu zájemců. 

Místo konání:
Teoretická část kurzu bude probíhat na Odboru vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.
Praktická část kurzu bude realizována na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze, Albertov 7, 128 00 Praha 2.

 

Ukončení kurzu:
Kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou, při které posluchač provede a zdůvodní ošetřovatelskou péči u pacienta s poškozením mozku.

  

Cena kurzu:

3 000 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 500 Kč

 

Platba:
Informace o platbě Vám budou zaslány společně s pozvánkou.

 

Odborný garant:
prim. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA – odborný garant teoretické části
Vendula Matolínová – odborný garant praktické části

 

Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz 

 

Přihlášení: 
Na kurz se lze přihlásit vyplněním prihlaska-ov nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz.

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz  

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!