Vzdělávací akce

Ošetřovatelská péče u pacienta po poškození mozku

Kód: Ošetřovatelská péče u pacienta po poškození mozku
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými všeobecná sestra získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro aplikaci ošetřovatelské péče u pacientů po poškození mozku. V kurzu všeobecné sestry získají ucelené informace o plasticitě mozku, klinickém obraze různých typů poškození mozku, terapeutických přístupech a možnostech, o typech a použití kompenzačních pomůcek v nemocniční i domácí péči.

 

Vstupní požadavky:

  • ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu
  • odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
  • nejméně 2 roky praxe ve zdravotnictví

 

Cíl certifikovaného kurzu:

Cílem certifikovaného kurzu je připravit všeobecnou sestru na samostatné provádění specifické ošetřovatelské péče u pacienta s poškozením mozku v nemocniční i domácí péči.

 

Harmonogram kurzu:

Celková hodinová dotace je 24 hodin.

Teoretická část – 10 hodin

Praktická část – 14 hodin

 

Termíny konání v roce 2021:

Termín bude určen podle počtu zájemců.

 

Místo konání:

Teoretická část: Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.

Praktická část: Klinika rehabilitačního lékařství VFN, Albertov 7, 128 00 Praha 2.

 

Ukončení kurzu:

Kurz je zakončen testem a praktickou zkouškou, při které posluchač provede a zdůvodní ošetřovatelskou péči u pacienta s poškozením mozku.

  

Cena kurzu:

3 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 500 Kč

 

Odborný garant:

prim. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA – odborný garant teoretické části
Vendula Matolínová – odborný garant praktické části

 

Kontakt k přihlášení:

PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz 

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

 

PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: eva.widzova@vfn.cz  

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!