Vzdělávací akce

Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou

Kód: Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Kurz je určen:

  • pro sestry domácí péče, sestry pracující v oblasti následné péče, sociální péče apod. Sestry, které pracují na nefrologickém oddělení, mohou činnost vykazovat pouze ambulantně. Zvláštní zřetel je věnován specifickým činnostem sestry, která pečuje o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou mimo nefrologické oddělení.

 

 

Témata kurzu:

  • příčiny selhání ledvin, fyziologie peritonea jako dialyzační membrány,
  • přístup pro PD, typy PD katétrů, způsoby zavedení,
  • pooperační péče, komplikace PD,
  • manuální a přístrojová PD,
  • činnost sestry při PD v domácím prostředí pacienta, psychosociální aspekty PD,
  • hygienicko-epidemiologický režim v souvislosti s PD,
  • praktické provedení PD, péče o katétry, postup při komplikacích PD.

 

Vstupní požadavky:

  • ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu,
  • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 

Harmonogram:

Teoretická část: 20 h

Praktická část: 40 h

 

Termíny kurzu 1. pololetí 2024:

20. 05. 2024 – 24. 05. 2024

 

Termíny kurzu 2. pololetí 2024:

09. 12. 2024 – 13. 12. 2024

 

Místo konání:

Nefrologická klinika VFN

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Cena:

8 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 1 000 Kč

 

Odborní garanti:

Teoretická část: MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc., Nefrologická klinika VFN
Praktická část: Ludmila Nermutová, Odbor vzdělávání VFN

 

Kontakt k přihlášení na akci:

Mgr. Petra Hajšmanová, telefon: 22496 9293, e-mail: petra.hajsmanova@vfn.cz  

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

Mgr. Petra Hajšmanová
OV VFN v Praze
NA Bojišti 1 
120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: petra.hajsmanova@vfn.cz 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!