Vzdělávací akce

Péče o stomika

Kód: Péče o stomika
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými všeobecná sestra/porodní asistentka získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro aplikaci ošetřovatelské péče o pacienty/klienty se stomií v ambulantní péči i nemocniční péči v průběhu hospitalizace ve zdravotnických zařízeních. Důraz v průběhu celého kurzu bude kladen na posouzení a zvládnutí základní péče při ošetření stomie, stavů v rámci vysoce specializované ošetřovatelské péče při ošetřování stomií, a to včetně praktického nácviku výběru pomůcek pro ošetření stomie a stanovení edukačního plánu.

 

Kurz je určen:

  • pro všeobecné sestry a porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, s nejméně dvouletou praxí v domácí péči, ambulantních i nemocničních složkách zdravotnických zařízení.

 

Harmonogram:

Teorie – 30 hod.

Praxe – 28 hod.

 

Termín kurzu:

Kurz VII:

01. 04. – 03. 04. 2019 – teorie

08. 04. – 10. 04. 2019 – praxe

24. 04. 2019 – závěrečná zkouška

Kurz VIII:

30. 09. – 02. 10. 2019 – teorie

07. 10. – 09. 10. 2019 – praxe

30. 10. 2019 – závěrečná zkouška

 

Místo konání:

Teoretická část:

Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.

Praktická část:

pracoviště I. chirurgické kliniky VFN, U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2, jednotlivá pracoviště: standardní chirurgické oddělení, koloproktologická ambulance, stomická ambulance, učebna.

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Cena:

10 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN je 1 000 Kč.

 

Odborní garanti:

Teoretická část: PhDr. Dagmar Škochová, MBA, telefon: 22496 4365,e-mail: dagmar.skochova@vfn.cz

Praktická část: Mgr. Veronika Zachová, telefon: 22496 2242,e-mail: veronika.zachova@vfn.cz

 

Kontakt pro přihlášení:

Bc. Jitka Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jitka.endlicherova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

 

Bc. Jitka Endlicherová

OV VFN

Na Bojišti 1

120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: jitka.endlicherova@vfn.cz.

 
 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!