Vzdělávací akce

Péče o stomika

Kód: Péče o stomika
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Náplní kurzu je získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými všeobecná sestra/porodní asistentka získává odborné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti pro aplikaci ošetřovatelské péče o pacienty/klienty se stomií v ambulantní péči i nemocniční péči v průběhu hospitalizace ve zdravotnických zařízeních. Důraz v průběhu celého kurzu bude kladen na posouzení a zvládnutí základní péče při ošetření stomie, stavů v rámci vysoce specializované ošetřovatelské péče při ošetřování stomií, a to včetně praktického nácviku výběru pomůcek pro ošetření stomie a stanovení edukačního plánu.

 

Kurz je určen:

  • pro všeobecné sestry a porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, s nejméně dvouletou praxí v domácí péči, ambulantních i nemocničních složkách zdravotnických zařízení.

 

Harmonogram:

Teorie – 30 hod.

Praxe – 28 hod.

 

Termíny kurzu 1. pololetí 2024:

04. 03. – 06. 03. 2024 – teoretická část
13. 03. – 15. 03. 2024 – praktická část
26. 03. 2024 – závěrečná zkouška

 

Termíny kurzu 2. pololetí 2024:

21. 10. – 23. 10. 2024 – teoretická část
30. 10. – 01. 11. 2024 – praktická část
12. 11. 2024 – závěrečná zkouška

 

Místo konání:

Teoretická část:

Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.

Praktická část:

pracoviště I. chirurgické kliniky VFN, U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2, jednotlivá pracoviště: standardní chirurgické oddělení, koloproktologická ambulance, stomická ambulance, učebna.

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

Cena:

15 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN je 1 000 Kč.

 

Odborný garant:

Bc. Veronika Toningerová, telefon: 702 042 161, 22496 6549, e-mail: veronika.toningerova@vfn.cz

 

 

Kontakt pro přihlášení:

Bc. Jitka Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jitka.endlicherova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

 

Bc. Jitka Endlicherová

OV VFN

Na Bojišti 1

120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: jitka.endlicherova@vfn.cz.

 
 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!