Vzdělávací akce

Prezentační dovednosti v práci zdravotníka

Kód: Prezentační dovednosti v práci zdravotníka
Popis: Kurz

Náš profesionální život se skládá ze sérií prezentací – několikrát denně předáváme informace pacientům, spolupracovníkům, nadřízeným, edukujeme, aktivně se účastníme pracovních porad, konferencí, seminářů atd. Čím lépe se prostřednictvím prezentace vyjadřujete, tím lépe se budete cítit a tím lepší bude celkový výsledek. Pomůžeme vám uvést do praxe techniky efektivní prezentace.

V našem kurzu se naučíte:

  • snadno uplatňovat nástroje, které vám pomohou vyrovnat se s trémou,
  • předat své poznatky tak, aby si je lidé dobře zapamatovali,
  • strukturovat svůj příspěvek a prezentovat jej účinně různým posluchačům s různou úrovní vstupních znalostí.

Součástí kurzu je praktický výcvik prezentačních dovedností pomocí videozáznamů vlastní prezentace, jejich analýza a vyhodnocení (videozáznam slouží aktuálně k efektivní zpětné vazbě a po ukončení kurzu je smazán).

 

Harmonogram:

Dva čtyřhodinové workshopy – dohromady 8 hodin výuky ve skupině max. 12 účastníků.

  

Termín konání 2021:

Termín bude upřesněn podle počtu zájemců.

 

Místo konání:

Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti 1, Praha 2

 

Cena: 

3 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN je 300 Kč.

 

Lektor:

Mgr. Marcela Janíčková

 

Kontakt k přihlášení na akci:

Mgr. Petra Hajšmanová, telefon: 22496 9293, e-mail: petra.hajsmanova@vfn.cz 

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

Mgr. Petra Hajšmanová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1 
120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: petra.hajsmanova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!