Vzdělávací akce

Prezentační dovednosti v práci zdravotníka

Kód: Prezentační dovednosti v práci zdravotníka
Popis: Kurz
Vzdělávací aktivita je určena všem profesionálům ve zdravotnictví.

Náš profesionální život se skládá ze sérií prezentací – několikrát denně předáváme informace pacientům, spolupracovníkům, nadřízeným; edukujeme; aktivně se zúčastňujeme pracovních porad, konferencí, seminářů, atd. Čím lépe se prostřednictvím prezentace vyjadřujete, tím lépe se budete cítit a tím lepší bude celkový výsledek.

Pomůžeme vám uvést do praxe techniky efektivní prezentace. V našem kurzu se naučíte snadno uplatňovat nástroje, které vám pomohou vyrovnat se s trémou; předat své poznatky tak, aby si je lidé dobře zapamatovali; strukturovat svůj příspěvek a prezentovat jej účinně různým posluchačům s různou úrovní vstupních znalostí.

Součástí kurzu je praktický výcvik prezentačních dovedností pomocí videozáznamů vlastní prezentace, jejich analýza a vyhodnocení (videozáznam slouží aktuálně k efektivní zpětné vazbě a po ukončení kurzu bude vymazán).

 

Délka kurzu:
Dva čtyřhodinové workshopy – dohromady 8 hodin výuky ve skupině max. 12 účastníků.

  

Termíny konání v 1. pololetí 2019:
Termín bude upřesněn podle počtu zájemců.

 

Lektor:
Mgr. Marcela Janíčková

 

Místo konání:
Učebna č.2 – Odbor vzdělávání, Na Bojišti1, Praha 2 

 

Počet kreditů: 

 

Cena: 3 000 Kč
 

Kontakt k přihlášení na akci:
Mgr. Eva Widzová, telefon: 22496 4181, e-mail: eva.widzova(zavinac)vfn.cz 

 

Přihlášení:   
Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz.

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
Mgr. Eva Widzová
OV VFN v Praze
Bojišti 1 
120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: eva.widzova(zavinac)vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!