Vzdělávací akce

„Proč se nebát práce na kardioJIP/koronární jednotce a jak zvládat základní situace“

Kód: Proč se nebát práce na kardioJIP/koronární jednotce a jak zvládat základní situace
Popis: Kurz

Kurz je orientován prakticky se základním seznámením s technikou na JIP 

 

Určeno pro: Všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře

 

Místo: Seminární místnost III. interní kliniky, U Nemocnice 2,  Praha 2, vstup A10, 1. patro

 

Termín: 12. 1. 2022 – 2. 3. 2022 (vždy středa 15:30 – 17:30 hod.)

 

Cena: 3 000,- Kč (Pro zaměstnance VFN 500,- Kč)

 

Kapacita: 10 – 24 účastníků

 

Okruhy jednotlivých témat:

 

 • Úvod do intenzivní medicíny – odlišnosti od standardních oddělení, monitorace na JIP
 • Záznamy a analýza EKG
 • Život ohrožující arytmie
 • Ostatní arytmie, elektrokardioverze, kardiostimulace,ICD
 • Péče o pacienta s hlubokou žilní trombózou a plicní embolií
 • Delirium na JIP
 • Zajištění oxygenace pacienta
 • Pacient na umělé plicní ventilaci
 • Šokové stavy
 • Péče o pacienta s akutním srdečním selháním, kardiogenním šokem
 • Kardiopulmonální resuscitace – základní a rozšířená
 • Péče o pacienta po kardiopulmonální resuscitaci
 • Invazivní vstupy a péče o ně
 • Péče o pacienta s akutním koronárním syndromem
 • Péče o pacienta s těžkou arteriální hypertenzí, hypertenzní krizí
 • Punkce výpotků

Podrobný program naleznete: ZDE

Formulář pro přihlášení

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!