Vzdělávací akce

Sanitář

Kód: Sanitář
Popis: Akreditovaný kvalifikační kurz
Akreditovaný kvalifikační kurz k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání Sanitář.
 
 

Forma vzdělávání:

  • denní

 

Cíl kurzu:

Akreditovaný kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

 

Vstupní požadavky:

  • ukončené základní vzdělání
  • dobrý zdravotní stav
  • dovršení věku 18 let

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

 

Harmonogram:

  • 4 týdny teorie (100 hodin teoretické a teoreticko-praktické výuky a 80 hodin praktické výuky)

 

 

Termíny kurzu v 1. pololetí 2024:

05. 02. – 01. 03. 2024  –  teorie, teoreticko-praktická část
13. 03. 2024                 –  závěrečná zkouška

 

Termíny kurzu v 2. pololetí 2024:

09. 09. – 04. 10. 2024  –  teorie, teoreticko-praktická část
16. 10. 2024                 –  závěrečná zkouška

 

Místo konání:

Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník osvědčení Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterým získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře.

 

Cena:

15 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN je 1 000 Kč.

 

Odborný garant kurzu:

Miluše Dvořáčková, IV. interní klinika VFN

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!