Vzdělávací akce

Sanitář

Kód: Sanitář
Popis: Akreditovaný kvalifikační kurz
Kvalifikační kurz k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání „Sanitář„.
 
 

Forma vzdělávání:

  • denní

 

Cíl kurzu:
Akreditovaný kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

 

Vstupní požadavky:

  • ukončené základní vzdělání
  • dobrý zdravotní stav
  • dovršení věku 18 let

 

Uplatnění absolventa:
Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

 

Harmonogram:

  • 4 týdny teorie (100 hodin teoretické a teoreticko-praktické výuky a 80 hodin praktické výuky)

 

Termín kurzu v 1. pololetí 2019:
      11. 02. – 08. 03. 2019  –  teorie, teoreticko-praktická část,
      29. 03. 2019                –  závěrečná zkouška.

Termín kurzu ve 2. pololetí 2019:
  09. 09. – 04. 10. 2019  –  teorie, teoreticko-praktická část,
      24. 10. 2019                –  závěrečná zkouška..

Místo konání:
Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2 a klinická pracoviště VFN v Praze.

 

Způsob ukončení:
Absolvování kurzu, vykonání teoretické a praktické zkoušky před zkušební komisí. Absolvent obdrží osvědčení MZ ČR, kterým získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře.

 

Cena kurzu: 10 000 Kč

 

Odborný garant kurzu:
Miluše Dvořáčková, IV. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

 

Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz

 

Přihlášení:   
Kapacita plánovaných kurzů je již vyčerpána.

  

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!