Vzdělávací akce

Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii – praktická část

Kód: Intenzivní péče v pediatrii
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Uchazeči o zařazení do SV v oboru Intenzivní péče v pediatrii:

1) vyplní elektronicky Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání,

2) žádost vytiskne a prostřednictvím svého zaměstnavatele odešle na adresu NCO NZO (zaměstnanec VFN odešle žádost s podpisem nadřízeného pracovníka na Odbor vzdělávání).

Po vytištění žádosti nezapomeňte na str. 2 uvést, ve kterém akreditovaném zařízení máte zájem studovat.

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče v pediatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry nebo všeobecné sestry a specializované způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry.

 

Rozsah akreditace VFN:

Praktická část vzdělávacího programu.

 

Termín akce 2024:

Termín bude určen podle počtu zájemců.

 

Místo konání:

KPDPM a na neonatologickém oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN.

 

 

Odborní garanti studia:

MUDr. Václav Vobruba
Mgr. Martina Bašková (Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu)
prof. MUDr. Richard Plavka, DrSc.
Bc. Michaela Kolářová (Gynekologicko-porodnická klinika, neonatologické oddělení)

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz
Mgr. Martina Bašková, telefon: 22496 7781, e-mail: martina.baskova@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!