Vzdělávací akce

Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče

Kód: Intenzivní péče
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

 

Uchazeč o zařazení do oboru Intenzivní péče:

1) vyplní elektronicky Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání,

2) žádost vytiskne a prostřednictvím svého zaměstnavatele odešle na adresu NCO NZO (zaměstnanec VFN odešle žádost s podpisem nadřízeného pracovníka na Odbor vzdělávání).

Po vytištění žádosti nezapomeňte na str. 2 uvést, ve kterém akreditovaném zařízení máte zájem studovat.


Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče nahrazuje vzdělávací program v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (tzv. ARIP).

Vzdělávací program zahrnuje modul základní (ZM) a moduly odborné (OM), přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání. Do OM 1 a OM 2 mohou vstoupit i porodní asistentky a zdravotničtí záchranáři, kterým jsou následně výše uvedené moduly započteny v rámci specializačního vzdělávání Intenzivní péče v porodní asistenci a Urgentní medicína.

 

Rozsah akreditace VFN:

Teoretická i praktická část vzdělávacího programu.

 

Časový rozvrh a cena specializačního vzdělávání:

Intenzivní péče
Modul  Název Délka Cena

ZM 

Role specialisty v poskytování zdravotních služeb 24 hodin teorie  teorie: 3500 Kč
OM 1  Základy intenzivní medicíny

2 týdny teorie 

1 týden praxe 

teorie: 7 000 Kč

OM 2  Intenzivní péče v klinických oborech 

2 týdny teorie

2 týdny praxe 

teorie: 7 000 Kč
OM 3  Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony v anesteziologii a intenzivní medicíně 

1 týden teorie

1 týden praxe 

teorie: 3 500 Kč

 

OM 4  Vybrané kritické stavy v intenzivní medicíně 

1 týden teorie

1 týden praxe 

teorie: 3 500 Kč

 

OM 5  Anesteziologie a algeziologie

1 týden praxe

1 týden praxe 

praxe: 3 500 Kč
OM 6

Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení

2 týdny praxe praxe: 450 Kč/ den

Celková cena teoretické části: 28 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN: 0 Kč

 

Termíny modulů v roce 2023:

září – říjen 2023 ZM: Role specialisty v poskytování zdravotních služeb
09. 01. – 20. 01. 2023  OM2: Intenzivní péče v klinických oborech 
27. 03. – 31. 03. 2023 OM3: Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony v anesteziologii a intenzivní medicíně
15. 05. – 19. 05. 2023 OM4: Vybrané kritické stavy v intenzivní medicíně 
18. 09. – 22. 09. 2023 OM5: Anesteziologie a algeziologie

  

Místo konání:

Teoretická část: Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti 1, Praha 2
                          KARIM VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2.

Praktická část:   probíhá na akreditovaných klinických pracovištích VFN a na vlastním mateřském pracovišti.

 

Předpoklad pro vykonání atestační zkoušky:

  • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe v akreditovaném zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené přiděleným školitelem,

  • výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období posledních 6 ti let v rozsahu alespoň ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu alespoň pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

 

Odborní garanti studia:

doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc., přednosta KARIM VFN v Praze
PhDr. Ondřej Ulrych, zástupce vrchní sestry, KARIM VFN v Praze

 

 Kontakt k přihlášení na akci:

Mgr. Eva Widzová, tel.: 22496 9293, e-mail: eva.widzova@vfn.cz
PhDr. Ondřej Ulrych, telefon: 22496 2262,e-mail: ondrej.ulrych@vfn.cz

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!