Vzdělávací akce

Specializační vzdělávání v oboru Nutriční terapeut – Výživa dospělých a dětí – praktická část

Kód: Nutriční terapeut - Výživa dospělých a dětí
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Uchazeči o zařazení do SV v oboru Nutriční terapeut – Výživa dospělých a dětí:

1) vyplní elektronicky Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání,

2) žádost vytiskne a prostřednictvím svého zaměstnavatele odešle na adresu NCO NZO (zaměstnanec VFN odešle žádost s podpisem nadřízeného pracovníka na Odbor vzdělávání).

Po vytištění žádosti nezapomeňte na str. 2 uvést, ve kterém akreditovaném zařízení máte zájem studovat.

 

Cíl:

Specializačního vzdělávání v oboru Výživa dospělých a dětí je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Klinický nutriční terapeut osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními předpisy.

 

Termín akce 2024:

Termín bude určen podle počtu zájemců.

 

Teorie:

NCO NZO Brno

Praxe:

VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

 

Garant praktické části kurzu:

Bc. Lucie Růžičková

 

Cena odborné praxe:

450,-Kč/den

 

Zajištění praxe ve VFN:

https://www.vfn.cz/odbornici/vzdelavani/staze/

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!