Vzdělávací akce

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Kód: Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry .

Vzdělávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.

Část specializačního vzdělávání lze absolvovat distanční formou studia, např. metodou e-learningu.

 

Rozsah akreditace VFN:

Teoretická i praktická část vzdělávacího programu.

 

Časový rozvrh vzdělávacího programu:

Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Modul Název Délka Cena
ZM Role specialisty v poskytování zdravotních služeb 1 týden, 40 hodin teorie: 3500,-Kč/Teorie
OM 1 Úvod do ošetřovatelské péče v psychiatrii

2 týdny, 80 hodin

 

8 750,-Kč/Teorie

Praktická cvičení

2,5 dne, 20 hodin

Odborná praxe na neakreditovaném pracovišti

2,5 dne, 20 hodin

Praxe 450,-Kč/den

OM 2

Psychosociální péče

1 týden, 40 hodin

 

4 550,-Kč/Teorie

Praktická cvičení 1,5 dne, 10 hodin
Odborná praxe na neakreditovaném pracovišti

1 týden, 40 hodin

Praxe 450,-Kč/den

OM 3 Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii

12,5 dne, 100 hodin

 

12 250,-Kč/Teorie

 

Praktická cvičení

5 dnů, 40 hodin

Odborná praxe na neakreditovaném pracovišti

1 týden, 40 hodin

Praxe 450,-Kč/den

Odborná praxe na akreditovaném pracovišti

2 týdny, 80 hodin

Praxe 450,-Kč/den

OM 4 Komunitní péče 1 týden, 40 hodin

 

4 550,-Kč/Teorie

 

Praktická cvičení

1,5 dne, 10 hodin

Odborná praxe v neakreditovaném zařízení

1 týden, 40 hodin

Praxe 450,-Kč/den

Celková cena teoretické části: 21 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN: 0 Kč

 

Termíny modulů v roce 2023:

září – říjen 2023 ZM1:  Role specialisty v poskytování zdravotních služeb
16. 01. – 20. 01. 2023 OM1 – II. část: Úvod do ošetřovatelské péče v psychiatrii
20. 02. – 22. 02.2023 OM1 – praktická cvičení: Praktická cvičení
02. 03. – 24. 03. 2023 OM2 – I.část: Psychosociální péče
30. 03. – 31. 03. 2023 OM2 – praktická cvičení: Praktická cvičení
24. 04. – 28. 04. 2023 OM3 – I. část Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
29. 05. – 02. 06. 2023 OM3 – II. část: Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
04. 09. – 06. 09. 2023 OM3 – III. část: Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
09. 10. – 13. 10. 2023 OM3 – praktická cvičení: Praktická cvičení
06. 11. – 10. 11. 2023 OM4 – I. část: Komunitní péče
27. 11. – 28. 11. 2023 OM4 – praktická cvičení: Praktická cvičení

 

Místo konání:

Teoretická část i praktická část probíhá v prostorách Psychiatrické kliniky VFN, na Odboru vzdělávání VFN probíhá teoretická část výuky vybraných modulů.

 

Předpoklad pro vykonání atestační zkoušky:

 

  • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe v akreditovaném zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené přiděleným školitelem,
  • výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

 

Odborní garanti studia:

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Bc. Zuzana Fišarová, vrchní sestra psychiatrické kliniky VFN

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!