Vzdělávací akce

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Kód: Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry .

Vzdělávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.

Část specializačního vzdělávání lze absolvovat distanční formou studia, např. metodou e-learningu.

 

Rozsah akreditace VFN:

Teoretická i praktická část vzdělávacího programu.

 

Časový rozvrh vzdělávacího programu:

Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Modul Název Délka Cena
ZM Role specialisty v poskytování zdravotních služeb 1 týden, 40 hodin teorie: 3500,-Kč/Teorie
OM 1 Úvod do ošetřovatelské péče v psychiatrii

2 týdny, 80 hodin

 

8 750,-Kč/Teorie

Praktická cvičení

2,5 dne, 20 hodin

Odborná praxe na neakreditovaném pracovišti

2,5 dne, 20 hodin

Praxe 450,-Kč/den

OM 2

Psychosociální péče

1 týden, 40 hodin

 

4 550,-Kč/Teorie

Praktická cvičení 1,5 dne, 10 hodin
Odborná praxe na neakreditovaném pracovišti

1 týden, 40 hodin

Praxe 450,-Kč/den

OM 3 Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii

12,5 dne, 100 hodin

 

12 250,-Kč/Teorie

 

Praktická cvičení

5 dnů, 40 hodin

Odborná praxe na neakreditovaném pracovišti

1 týden, 40 hodin

Praxe 450,-Kč/den

Odborná praxe na akreditovaném pracovišti

2 týdny, 80 hodin

Praxe 450,-Kč/den

OM 4 Komunitní péče 1 týden, 40 hodin

 

4 550,-Kč/Teorie

 

Praktická cvičení

1,5 dne, 10 hodin

Odborná praxe v neakreditovaném zařízení

1 týden, 40 hodin

Praxe 450,-Kč/den

Celková cena teoretické části: 21 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN: 0 Kč

 

Termíny modulů v 1. pololetí 2022:

24. 01. – 28. 01. 2022 OM1 Úvod do ošetřovatelské péče v psychiatrii
17. 02. – 18. 02. 2022 OM1/PC Praktická cvičení
21. 03. – 25. 03. 2022 OM2 Psychosociální péče
12. 04 – 13. 04. 2022 OM2/PC Praktická cvičení
25. 04. – 29. 04. 2022 OM3 I. část Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
13. 06. – 17. 06. 2022 OM3 II. část Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
07. 02. – 09. 02. 2022    

 

Místo konání:

Teoretická část i praktická část probíhá v prostorách Psychiatrické kliniky VFN, na Odboru vzdělávání VFN probíhá teoretická část výuky vybraných modulů.

 

Předpoklad pro vykonání atestační zkoušky:

 

  • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe v akreditovaném zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené přiděleným školitelem,
  • výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

 

Odborní garanti studia:

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Bc. Zuzana Fišarová, vrchní sestra psychiatrické kliniky VFN

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!