Vzdělávací akce

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Kód: Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry .

Vzdělávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.

Část specializačního vzdělávání lze absolvovat distanční formou studia, např. metodou e-learningu.

 

Rozsah akreditace VFN:

Teoretická i praktická část vzdělávacího programu.

 

Časový rozvrh vzdělávacího programu:

Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Modul Název Délka Cena
ZM Role specialisty v poskytování zdravotních služeb 1 týden, 40 hodin 4 500,-Kč/Teorie
OM 1 Úvod do ošetřovatelské péče v psychiatrii

2 týdny, 80 hodin

4 500,-Kč/Teorie

Praktická cvičení

2,5 dne, 20 hodin

2 250,-/cvičení

Odborná praxe na neakreditovaném pracovišti

2,5 dne, 20 hodin

Praxe 450,-Kč/den

OM 2

Psychosociální péče

1 týden, 40 hodin

4 550,-Kč/Teorie

Praktická cvičení 1,5 dne, 10 hodin

1 200,-Kč/cvičení

Odborná praxe na neakreditovaném pracovišti

1 týden, 40 hodin

Praxe 450,-Kč/den

OM 3 Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii

12,5 dne, 100 hodin

11 250,-Kč/Teorie

 

Praktická cvičení

5 dnů, 40 hodin

4 500,-Kč/cvičení

Odborná praxe na neakreditovaném pracovišti

1 týden, 40 hodin

Praxe 450,-Kč/den

Odborná praxe na akreditovaném pracovišti

2 týdny, 80 hodin

Praxe 450,-Kč/den

OM 4 Komunitní péče 1 týden, 40 hodin

4 550,-Kč/Teorie

 

Praktická cvičení

1,5 dne, 10 hodin

1 200,-Kč/cvičení

Odborná praxe v neakreditovaném zařízení

1 týden, 40 hodin

Praxe 450,-Kč/den

Teoretická část a praktická cvičení specializačního vzdělávání – cena: 42 900,-Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN: 0 Kč

 

Termíny modulů v roce 2024:

září – říjen 2024 ZM1:  Role specialisty v poskytování zdravotních služeb
23. 01. – 25. 01. 2024 OM1 – praktická cvičení: Praktická cvičení
26. 02. – 01. 03.2024 OM2 – I.část: Psychosociální péče
20. 03. – 21. 03. 2024 OM2 – praktická cvičení: Praktická cvičení
22. 04. – 26. 04. 2024 OM3 – I. část Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
20. 05. – 24. 05. 2024 OM3 – II. část: Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
11. 06. – 13. 06. 2024 OM3 – III. část: Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
07. 10. – 11. 10. 2024 OM3 – praktická cvičení: Praktická cvičení
04. 11. – 08. 11. 2024 OM4 – I. část: Komunitní péče
28. 11. – 29. 11. 2024 OM4 – praktická cvičení: Praktická cvičení

 

Místo konání:

Teoretická část i praktická část probíhá v prostorách Psychiatrické kliniky VFN, na Odboru vzdělávání VFN probíhá teoretická část výuky vybraných modulů.

 

Předpoklad pro vykonání atestační zkoušky:

 

  • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe v akreditovaném zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené přiděleným školitelem,
  • výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

 

Odborní garanti studia:

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Bc. Zuzana Fišarová, vrchní sestra psychiatrické kliniky VFN

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!