Vzdělávací akce

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Kód: Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry .

Vzdělávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.

Část specializačního vzdělávání lze absolvovat distanční formou studia, např. metodou e-learningu.

 

Rozsah akreditace VFN:

Teoretická i praktická část vzdělávacího programu.

 

Časový rozvrh vzdělávacího programu:

Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Modul Název Délka Cena
ZM Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče 1 týden teorie teorie: 3500 Kč
OM 1 Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii

3 týdny teorie

5 týdnů praxe

teorie: 10 500 Kč

praxe: 450 Kč/ den

OM 2 Specializovaná ošetřovatelská péče v gerontopsychiatrii

1 týden teorie

1 týden praxe

teorie: 3 500 Kč

praxe: 450 Kč/ den

OM 3 Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

3 týden teorie

2 týdny praxe

teorie: 3 500 Kč

praxe: 450 Kč/ den

Celková cena teoretické části: 21 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN: 0 Kč

 

Termíny modulů v 1. pololetí 2021:

25. 01. – 29. 01. 2021 OM 1 I. část
15. 02. – 19. 02. 2021 OM 1 II. část
25. 02. – 26. 02. 2021 OM 1 praktická cvičení
01. 03. – 05. 03. 2021 OM 2  
10. 03. – 11. 03. 2021 OM 2 praktická cvičení
22. 03. – 26. 03. 2021 OM 3 I. část
19. 04. – 23. 04. 2021 OM 3 II. část
31. 05. – 02. 06. 2021 OM 3 III. část

 

Termíny atestačních zkoušek v roce 2021:

Atestační zkouška (7. třída) 22. 02. – 25. 02. 2021

 

Místo konání:

Teoretická část i praktická část probíhá v prostorách Psychiatrické kliniky VFN, na Odboru vzdělávání VFN probíhá teoretická část výuky vybraných modulů.

 

Předpoklad pro vykonání atestační zkoušky:

 

  • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe v akreditovaném zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené přiděleným školitelem,
  • výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

 

Odborní garanti studia:

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Bc. Zuzana Fišarová, vrchní sestra psychiatrické kliniky VFN

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!