Vzdělávací akce

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Kód: Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Popis: Specializační vzdělávání MZ ČR

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry .

Vzdělávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.

Část specializačního vzdělávání lze absolvovat distanční formou studia, např. metodou e-learningu.

 

Rozsah akreditace VFN:

Teoretická i praktická část vzdělávacího programu.

 

Časový rozvrh vzdělávacího programu:

Ošetřovatelská péče v psychiatrii
Modul Název Délka Cena
ZM Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče 1 týden teorie teorie: 3500 Kč
OM 1 Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii

3 týdny teorie

5 týdnů praxe

teorie: 10 500 Kč

praxe: 450 Kč/ den

OM 2 Specializovaná ošetřovatelská péče v gerontopsychiatrii

1 týden teorie

1 týden praxe

teorie: 3 500 Kč

praxe: 450 Kč/ den

OM 3 Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

3 týden teorie

2 týdny praxe

teorie: 3 500 Kč

praxe: 450 Kč/ den

Celková cena teoretické části: 21 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN: 0 Kč

 

Termíny modulů v 1. pololetí 2020:

24. 02. – 28. 02. 2020 OM 1 II. část
20. 04. – 24. 04. 2020 OM 1 III. část

Termíny modulů ve 2. pololetí 2020:

14. 09. – 18. 09. 2020 ZM

26. 10. – 30. 10. 2020

30. 11. – 04. 12. 2020

OM 1

OM 1

21. 09. – 25. 09. 2020 OM 2
12. 10. – 16. 10. 2020 OM 3

Termíny atestačních zkoušek v roce 2020:

 20. 01. – 23. 01. 2020

 

Místo konání:

Teoretická část i praktická část probíhá v prostorách Psychiatrické kliniky VFN, na Odboru vzdělávání VFN probíhá teoretická část výuky vybraných modulů.

 

Předpoklad pro vykonání atestační zkoušky:

 

  • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe v akreditovaném zařízení potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené přiděleným školitelem,
  • výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

 

Odborní garanti studia:

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Bc. Zuzana Fišarová, vrchní sestra psychiatrické kliniky VFN

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, tel.: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!