Vzdělávací akce

Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou – praktická část

Kód: Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou - praktická část
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Cílem kurzu je připravit všeobecnou sestru (všeobecného ošetřovatele) na výkon úzce vymezených činností při poskytování ošetřovatelské péče pacientům s RS tak, aby byl/a schopná/ý orientovat se v dané problematice, současně byl/a vybaven/a i kompetencemi potřebnými k poskytování ošetřovatelské péče této skupině pacientů.

 

Vstupní požadavky:

  • získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry,
  • výkon povolání v trvání min. 3 let.

 

Harmonogram:

Celková hodinová dotace: 80 hodin. 

 

Termín kurzu v roce 2023:

Termín bude určen podle počtu zájemců.
 

 

Místo konání:

Praktická výuka je realizována na pracovištích Neurologické kliniky VFN, Kateřinská 30, 128 21 Praha 2 a jeden den praktické části v domově sv. Josefa v Žirči.

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.
 

 

Cena kurzu:

18 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN je 3 600 Kč

 

 
Odborný garant:

Teoretická část: prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. – Neurologická klinika VFN

Praktická část: doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. – Neurologická klinika VFN

 

Kontaktní osoba:

Bc. Lenka Pyciaková, telefon: 22496 6314, e-mail: lenka.pyciakova@vfn.cz 

 

Přihlášení:

Prostřednictvím webových stránek IPVZ.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!