• Vzdělávací akce
  • Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou - praktická část

Vzdělávací akce

Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou – praktická část

Kód: Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou - praktická část
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Cílem kurzu je připravit všeobecnou sestru (všeobecného ošetřovatele) na výkon úzce vymezených činností při poskytování ošetřovatelské péče pacientům s RS tak, aby byl/a schopná/ý orientovat se v dané problematice, současně byl/a vybaven/a i kompetencemi potřebnými k poskytování ošetřovatelské péče této skupině pacientů. 

Vstupní požadavky:

  • Podmínkou zařazení da kurzu je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění.
  • Výkon povolání v trvání min. 3 let.

Harmonogram a termín konání:
Celková hodinová dotace celého kurzu je 80 hodin. 

Termín kurzu pro rok 2018:
Termín bude určen podle počtu zájemců.
 
 
Místo konání:
Praktická výuka je realizována na pracovištích Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, Kateřinská 30, 128 21 Praha 2 a jeden den praktické části v domově sv. Josefa v Žirči. 

Způsob ukončení:
Certifikovaný kurz bude zakončen písemným testem. 
 
  
Cena kurzu:
18 000 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 3 600 Kč
 
Odborný garant:
Teoretická část: prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. – lékařka Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze
Praktická část: doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. – lékařka Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze 

Kontaktní osoba ve VFN v Praze:
Bc. Lenka Pyciaková, telefon: 22496 6314, e-mail: lenka.pyciakova(zavinac)vfn.cz 

Přihlášení:
Prostřednictvím webových stránek IPVZ.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!