Vzdělávací akce

XXV. Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzivní péči – 27. 09. 2024

Kód: Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzivní péči
Popis: Workshop

Workshop pořádá KARIM a Centrum plicní endoskopie VFN a 1.LF UK a Společnost pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu pod záštitou České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM) a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)

Termín: 27. 09. 2024

Čas: 9:00 – 17:30 hod.

Místo: KARIM VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Registrační poplatek: pro členy ČSARIM/ČSIM 4500Kč, pro nečleny 5000Kč

Lektoři:

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., E.D.I.C.

MUDr. Hana Bartáková

MUDr. Tereza Bartošová

MUDr. Tomáš Brožek, Ph.D.

MUDr. Josef Kaláb

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc., FEAMS, MBA

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.

MUDr. Eva Svobodová

doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

PROGRAM:

Teoretická část – KARIM VFN

• Indikace FBSK v anesteziologii a intenzívní péči, kontraindikace
(H. Bartáková, 15 min, 9:00-9:15)
Anesteziologické indikace (vizualizace laryngu, intubace, kontrola umístění konce ET, kontrola umístění double-lumen ET)
Indikace v intenzívní péči (diagnostická a terapeutická FBSK, kontrola místa vpichu při punkční TS?, polohování tracheostomické kanyly)
Kontraindikace FBSK v IP, Komplikace FBSK

• BSK v celkové anestezii z pohledu anesteziologa (P. Michálek, 15 min, 9:15-9:30)
Specifika CA během bronchoskopických / bronchologických výkonů, zavádění rigidního instrumentária, trysková ventilace

• FBSK k intubaci double-lumen (P. Michálek), 15 min, 9:30-9:45)
FBSK při intubaci double-lumen ET s video-ukázkou

coffee break 15 min

• FBSK při obtížné intubaci (T. Brožek, 20 min, 10:00- 10:20)
Techniky provedení, tipy a triky

• Technické aspekty FBSK v intenzívní péči (M. Otáhal, 25 min, 10:20-10:45)
Úprava ventilačního režimu před /během FBSK, FBSK vs. ET/TS
Akcesoria (kanyly, kleště, obturační balonky…)
Vizualizace, záznam

• Desinfekce, hygienický režim, příprava před BSK
(endoskopická sestra+sestra KARIM, 20 min, 10:45-11:05)

coffee break 15 min

• FBSK u spontánně ventilujícího pacienta (H. Bartáková, 20 min, 11:20-11:40)
Příprava, Lokální anestezie
Premedikace, sedace

• Diagnostická FBSK v intenzívní péči se zaměřením na BAL u pneumonií
(H. Bartáková, 20 min, 11:40-12:00)
Diagnostické metody u jednotlivých patologických stavů (záněty, nádory, intersticiální plicní nemoci, anatomické anomálie, cizí tělesa, hemoptýza)
BAL u VAP ne-imunokompromitovaných a imunokompromitovaných pacientů

• Terapeutická FBSK v intenzívní péči (M. Otáhal, 20 min, 12:00-12:20)
Cizí tělesa (sání, kleště, výplach)
Odstranění hlenu, krve (výplach F1/1, Mistabron)
Ošetření krvácení (obturace BSK, adrenalin, topická koagulancia)

• Ukázka praktického provedení FBSK u pacienta na UPV / spont. ventilujícího
pacienta (M. Otáhal / J. Votruba, 12:25 – 13:00)

oběd 13:00 – 13:30

• Postavení rigidní a intervenční BSK v intenzivní péči
(J.Votruba, 25 min, 13:30 – 13:55)
Odstranění cizích těles a masivní hemoptýzi za pomoci rigidní BSK
Zprůchodnění dýchacích cest, laser, stenty, dilatace, kryoterapie

• Odborné požadavky na provádění bronchoskopie z pohledu České
pneumologické společnosti a České společnosti intenzivní medicíny, podmínky vykazování kódu „Jednorázová flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická“ v rámci DRG vykazování intenzivní péče
(J. Votruba, M. Balík, 15 min, 13:55 – 14:10)

transport na Anatomický ústav 1.LF UK (cca 10 min.)

1) Praktická část 14:30 – 17:30 – Anatomický ústav 1.LF UK
(H. Bartáková, E. Svobodová, J. Kaláb, T. Brožek, T. Bartošová, P. Michálek,
M. Otáhal, O. Nanka)

• Anatomie dýchacích cest
Bronchiální strom a jeho RTG a CT projekce, Videobronchoskopické záznamy endobronchiálního větvení, fyziologický nález, příklady endobronchiálních patologií

• E – learningový program orientace v DC

• Praktický nácvik (manekýn/model, black-box) :
Základní orientace v bronchiálním stromu
Nácvik intubace pomocí FBSK
Kontrola separace plic
Odstranění cizích těles z bronchiálního stromu

• Praktický nácvik videobronchoskopie na kadaveru

• Praktický nácvik videobronchoskopie na broncho-simulátoru

 

STORNO PODMÍNKY: Zruší-li klient svou účast méně než 14 kalendářních dnů před zahájením akce, činí výše storno poplatku 100 % stanovené ceny akce (vystavenou fakturu je nutné uhradit). Výjimkou je prokázaná pracovní neschopnost klienta v době konání akce či jiné závažné důvody. O výjimkách rozhoduje vedoucí odboru vzdělávání. Odhlášení z akce je možné pouze písemnou formou na e-mailové adrese: ondrej.bauer@vfn.cz

 

Program ke stažení: ZDE

 

Pozvánka ke stažení: ZDE

Formulář pro přihlášení

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!