• Vzdělávací akce
  • Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře

Vzdělávací akce

Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře

Kód: Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR
Cílem certifikovaného kurzu je teoretická a praktická příprava nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů) k péči o kriticky nemocné pacienty zejména s kardiologickou a angiologickou problematikou ve všech fázích akutního onemocnění, a to především ve smyslu získání a prohloubení znalostí vysoce specializované ošetřovatelské péče poskytované pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo bezprostředně toto selhání hrozí.

Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky jednotek intenzivní péče, způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu i pro zdravotnické záchranáře, sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru.

Kurz je realizován ve spolupráci s II. interní klinikou VFN v Praze.

 

!!! Otestujte svoje znalosti v oblasti základů EKG a akutní kardiologie !!!


 

Vstupní požadavky:

  • ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu (§ 62, odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.)
  • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
  • žádost o zařazení do kurzu zaslat na Odbor vzdělávání VFN

 

Harmonogram a termín konání:
Hodinová dotace celého kurzu je 60 hodin.

 

Termín kurzu pro rok 2019: 
Termín zahájení kurzu: říjen 2019
Termín ukončení kurzu: duben 2020

 

Místo konání:

Teoretická část: II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2

Praktická část: Praktická část probíhá na specializovaných pracovištích (Koronární jednotka katetrizačního odd., elektrofyziologické odd., angiologické centrum) II. interní kliniky.

 

Způsob ukončení:

Kurz je zakončen testem. Po úspěšném absolvování kurzu absolvent získává certifikát s platností pro ČR. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu.

  

Cena kurzu: 

 9 200 Kč

Spoluúčast frekventanta z VFN v Praze je 2 200 Kč

Odborný garant:
doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD., II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, Koronární jednotka

 

Kontakt k přihlášení na akci:
PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz 

 

Přihlášení:   
Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky nebo elektronicky přes portál www.acvz.cz

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova(zavinac)vfn.cz  

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!