Vzdělávací akce

Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře

Kód: Základy EKG a akutní kardiologie pro všeobecné sestry, porodní asistentky jednotek intenzivní péče a zdravotnické záchranáře
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Cílem certifikovaného kurzu je teoretická a praktická příprava nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester, porodních asistentek a zdravotnických záchranářů) k péči o kriticky nemocné pacienty zejména s kardiologickou a angiologickou problematikou ve všech fázích akutního onemocnění, a to především ve smyslu získání a prohloubení znalostí vysoce specializované ošetřovatelské péče poskytované pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo bezprostředně toto selhání hrozí.

Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky jednotek intenzivní péče, způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu i pro zdravotnické záchranáře, sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru.

Kurz je realizován ve spolupráci s II. interní klinikou VFN.

 

 

Vstupní požadavky:

  • ukončení kvalifikačního studia a adaptačního procesu

  • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

  • praxe nejméně 1 rok v péči o pacienta v intenzivní péči

 

Harmonogram:

Hodinová dotace celého kurzu je 60 hodin.

 

 

Termín kurzu pro rok 2024:

říjen 2024 – duben 2025 

 

 

Místo konání:

Teoretická část: II. interní klinika VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2

Praktická část: praktická část probíhá na specializovaných pracovištích II. interní kliniky (Koronární jednotka katetrizačního odd., elektrofyziologické odd., angiologické centrum).

 

 

Způsob ukončení:

Po úspěšném absolvování kurzu získá účastník certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 

 

Cena kurzu: 

12 000 Kč

Spoluúčast zaměstnance VFN je 2 200 Kč

 

 

Odborný garant:

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD., II. interní klinika VFN, Koronární jednotka

 

 

Kontakt k přihlášení na akci:

PhDr. Jana Endlicherová, telefon: 22496 9509, e-mail: jana.endlicherova@vfn.cz 

 

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

 

PhDr. Jana Endlicherová
OV VFN v Praze
Na Bojišti 1
120 00  Praha 2

nebo elektronicky na: jana.endlicherova@vfn.cz  

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!