Vzdělávací akce

Žilní vstupy v praxi – sestry 03. 12. 2024

Kód: Žilní vstupy v praxi - sestry
Popis: Kurz

Nabízíme komplexní teoretickou a praktickou přípravu pro lékaře, včetně nácviku problematiky permanentních žilních vstupů.

Používání žilních katétrů se stalo nezbytným standardem jak v rámci intenzivní péče, tak i při zajištění dlouhodobých potřeb pacienta. Všichni dnes již víme, že při správném používání dokáží permanentní žilní vstupy usnadnit život pacientů v nejrůznějších situacích. Ale používáme je vždy správně? Umíme řešit časné a pozdní komplikace?

Přihlaste se na prakticky zaměřený kurz, na jehož realizaci spolupracují lékaři z jednoho z největších Kanylačních center v ČR a lékaři Metabolické jednotky IV. interní kliniky VFN.

Hlavní témata kurzu:

 • Střednědobé a dlouhodobé žilní vstupy; indikace, volba vhodného vstupu
 • Edukace a příprava pacienta před kanylačním výkonem
 • Permanentní žilní vstupy u pacientů s parenterální výživou
 • Časné a pozdní komplikace permanentních žilních vstupů 
 • Ošetřovatelská péče permanentních žilních vstupů v praxi
 • Nácvik žilní punkce pod UZ kontrolou na fantomech
 • Anatomie žilního systému a UZ navigace
 • Fixace žilních vstupů, manipulace se žilními vstupy a ošetřovatelské postupy

 

Odborný garant:

 • MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Harmonogram kurzu:

 • Délka kurzu: 1 den
 • Celkový počet vyučovacích hodin: 8 hodin

Termín kurzu:

 • úterý 03. 12. 2024, 8:15 – 15:30

Místo konání:

 • Hoderova síň, KARIM, vchod A6


Cena kurzu:

 • 1 500 Kč
 • Spoluúčast zaměstnance VFN v Praze je 500 Kč

Kontakt:

 

Pozvánka s kompletním programem: ZDE

 

Storno podmínky: Zruší-li klient svou účast 14 kalendářních dnů před zahájením akce, činí výše storno poplatku 100 % stanovené ceny akce (vystavenou fakturu je nutné uhradit). Výjimkou je prokázaná pracovní neschopnosti
klienta v době konání akce či jiné závažné důvody. O výjimkách rozhoduje vedoucí odboru vzdělávání.
Odhlášení z akce je možné pouze písemnou formou na e-mailové adrese: petra.vachulkova@vfn.cz.

Kapacita kurzu je omezena na max. 30 osob. Vaše přihlášení na kurz bude potvrzeno emailem.

Formulář pro přihlášení

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!